Helpdesk Wiskunde

Altijd bij de hand

Heb je een visuele beperking of heb je te maken met onderwijs of begeleiding aan leerlingen en studenten met een visuele beperking én een wiskundevraag? Stel dan je vraag aan de Helpdesk Wiskunde. De vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld grafieken, tekeningen, schoolboeken, aangepaste leermiddelen, etcetera.

Bekijk ook Wiskunde-tips op EduVip
 

Helpdesk Exacte vakken van Visio Onderwijs

De Helpdesk Wiskunde is onderdeel van de Helpdesk Exacte vakken van Visio Onderwijs. Voor alle vakinhoudelijke vragen bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie kun je contact opnemen met de Helpdesk Exacte Vakken. Je kunt dan denken aan vragen over het gebruik van hulpmiddelen, het vormgeven van lessen en het participeren bij/aanpassen van practica.
 

Hoe stel je jouw vraag?

Je neemt contact op met de helpdesk via het emailadres wiskunde@visio.org of via onderstaand formulier. Je krijgt binnen drie werkdagen een reactie. Je kiest zelf of je per e-mail, telefonisch of via beeldbellen antwoord op jouw vraag wilt.
 

Helpdesk Exact Wiskunde