Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Kwaliteit

Kwaliteit doe je samen

Bij Visio zijn wij duidelijk: elke cliënt en leerling verdient de hoogste kwaliteit van zorg of onderwijs. Die kwaliteit leveren wij samen. Samen als zorgverleners, maar ook samen met u.

Wat vinden wij goede kwaliteit?

Kwaliteit is een veelomvattend begrip, maar het gaat vooral om:

 • Vinden cliënten, leerlingen of hun vertegenwoordigers dat we goede zorg, goede behandeling en goed onderwijs bieden?
 • Wordt het cliëntplan, het behandelplan of het leerlingenplan met regelmaat besproken?
 • Wordt er goed geluisterd als er vragen of problemen zijn?
 • Is het duidelijk hoe klachten gemeld kunnen worden en wat daarmee gedaan wordt?  
 • Kunnen cliënten, leerlingen of hun vertegenwoordigers meepraten over het beleid van de organisatie?
 • Biedt Visio veilige zorg, een veilige omgeving en wordt geldende wet- en regelgeving goed gehanteerd?

Waar is informatie te vinden over kwaliteit?

 • Logo CIIOExterne certificering: Koninklijke Visio voldoet aan de wettelijke eisen en is voor alle onderdelen en alle soorten van door ons geleverde zorg en onderwijs in het bezit van het ISO 9001:2015. Certificeerder CIIO voert ieder jaar een externe toetsing uit. 
 • Voor Wonen & Dagbesteding wordt jaarlijks in een kwaliteitsrapport verantwoording afgelegd over de kwaliteit van langdurige zorg: wat goed gaat goed en wat kan beter? Lees het Kwaliteitsrapport gehandicaptenzorg Koninklijke Visio 2022 (pdf)
 • De onderwijskwaliteit op de Visio-scholen is op orde. Periodiek beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. In een rapport beschrijft de onderwijsinspectie wat goed gaat en wat beter kan. Onderzoek onderwijsinspectie 2017
 • ​Cliënttevredenheid wordt jaarlijks in kaart gebracht met behulp van "Ben Ik Tevreden" (voor Wonen & Dagbesteding) en "Statisfact" (voor Revalidatie & Advies). Voor Onderwijs wordt jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen, hun ouders en leerkrachten gemeten. Eens in de drie jaar gebeurt dit bij de leerlingen die ambulant begeleid worden, hun leraren op de (reguliere) scholen, hun ouders en de AOB-leraren zelf.
 • ​Visio beschikt over een klachtenregeling en klachten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening steeds te verbeteren.
Heeft u vragen over kwaliteit? Dan kunt u deze stellen door een mail te sturen aan kwaliteit@visio.org. Er wordt dan contact met u opgenomen door één van de adviseurs Kwaliteit.