Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Peuter, kinder- en jeugdrevalidatiegroepen (van 2 tot 20 jaar)

22-03-2023
Uw kind heeft een visuele beperking of Cerebrale Visuele Stoornis (CVI) en wil graag mee doen. Visio biedt revalidatie aan voor peuters, kleuters, iets oudere kinderen en jeugd in een fijne en veilige omgeving.


Peuters - spelenderwijs de wereld ontdekken

Het is voor peuters goed om ervaringen op te doen buiten de eigen omgeving. Dit geldt voor goedziende peuters, maar zeker voor peuters die slechtziend of blind zijn. Heeft uw peuter een visusbeperking of kan visuele informatie niet goed verwerken, dan is het goed te weten dat Visio op diverse locaties peuterrevalidatie en peuterrevalidatiegroepen aanbiedt. 
 
Wanneer peuters ervaring opdoen buiten de eigen omgeving ontwikkelen zij zich en nemen ze in de toekomst makkelijker deel aan de maatschappij. Op diverse locaties van Visio stimuleren we slechtziende en blinde peuters hun wereld te vergroten én dichterbij te halen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Lees meer over peuterrevalidatie bij Visio
 

Kleuters -  het ontwikkelen van (schoolse) vaardigheden

Voor kinderen vanaf 3,5 jaar die bijna of al naar groep 1/2 gaan, worden op diverse locaties kleuterrevalidatiegroepen aangeboden. In een kleine groep wordt geoefend met verschillende (schoolse) vaardigheden. Er is veel aandacht voor de visuele ontwikkeling, bijvoorbeeld kijken en vergelijken, kijkstrategie en detailwaarneming. Ook de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling komen spelenderwijs aan bod. De klas, het tempo en de materialen zijn aangepast. In de groep merken de kinderen dat zij niet de enigen zijn die slechtziend/blind zijn of visuele informatie niet goed kunnen verwerken.
Uw kind kan de geleerde vaardigheden direct toepassen in de thuissituatie en op de eigen basisschool.

kinderrevalidatie-afbeelding.jpg


Kinderen en jongeren – alles doen wat een goedziend kind ook doet

Uw kind is slechtziend en wil eigenlijk gewoon alles kunnen doen wat goedziende kinderen ook doen. Dat lukt niet altijd en daar kunnen kinderen en jongeren best wel eens boos of verdrietig over zijn. In de Visio revalidatiegroepen kunnen zij leren beter met hun visuele beperking om te gaan. Zij praten met elkaar, delen ervaringen en gaan met leeftijdsgenoten aan de slag en op zoek naar passende oplossingen.

In de groepen wordt interactief aan thema’s gewerkt, zoals communicatie, samenwerken, emoties en weerbaarheid. Hoe komt uw kind beter voor zichzelf op? Hoe kan uw kind om hulp vragen? Of hoe kan uw kind zich verder sociaal (v)aardig ontwikkelen? Het is niet alleen praten, maar ook zeker samen leuke dingen doen. Afhankelijk van leeftijd kunnen activiteiten, zoals zelfstandig op pad met het openbaar vervoer, koken, winkelen, geldzaken regelen, sporten, school- en gymactiviteiten, knutselen of een bezoek aan een (kinder-)boerderij onderdeel zijn van het programma.

Voor de middelbare school jongeren zijn in schoolvakanties diverse 4daagse revalidatieweken of themadagen. Vraag in uw regio naar de mogelijkheden voor de vakanties in 2023!
 

Aanmelden en informatie

De groepsbijeenkomsten voor kinderen en jongeren vinden in verschillende frequenties plaats. Bijvoorbeeld eens of meerdere keren per week, om de week of één keer per maand verspreid over een schooljaar. Kinderen en jongeren worden ingedeeld op leeftijd en ontwikkelingsniveau. Rond september/oktober 2023 starten er weer verschillende groepen. Gezien de doorlooptijd van kennismaken en kijken of een revalidatiegroep iets voor uw kind is, starten we al met de aanmelding. Heeft u interesse en/of wilt u eens een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met uw behandelaar of bel naar Visio via: 088-585 85 85.   
 

Snel naar informatie