Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Ervaringsverhaal: een leven met glaucoom

14-03-2023

Meneer De Brabander heeft sinds een paar jaar de oogaandoening glaucoom. De oogziekte glaucoom kan het blikveld beperken en in een gevorderd stadium tot slechtziendheid leiden. Ondanks de belemmeringen die zijn visuele beperking met zich meebrengt, kijkt hij altijd naar wat nog wél mogelijk is.

Aan Visio vertelt hij over zijn ervaring met de zorg, de problemen waar hij tegenaan loopt en de trucs die hij zichzelf heeft aangeleerd om zo goed mogelijk mee te draaien in de maatschappij.
 

Meneer de Brabnder achter zijn bureau met een daglichtlamp en vergrotingsapparaten

Steeds meer last van zicht

In de zomer van 2021 zag meneer De Brabander plots zwarte vlekken. “Ik ben toen naar de oogarts in het ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis in Delft geweest. Daar bleek dat het membraam tussen mijn oogvlies los was gelaten. Dat was vooral erg hinderlijk.” Later dat jaar kreeg hij steeds meer last van zijn zicht, met name bij lage zon. Hij ging opnieuw naar de oogarts in het Reinier de Graaf en door hem werd de oogaandoening glaucoom geconstateerd.
 

Met de juiste doorverwijzingen naar de juiste hulp

Meneer De Brabander heeft een weg doorlopen binnen de ketenzorg. Wat inhoudt dat bij de zorg van zijn oogaandoening de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig was. De nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis, Ergra Low Vision en Koninklijke Visio heeft hij als prettig ervaren. “Ik ben bij de verschillende organisaties altijd netjes geholpen.”
 
De eerste afspraak in Reinier de Graaf vond meneer de Brabander prettig. Hij werd vriendelijk en deskundig behandeld. Meneer is door de oogarts doorverwezen naar het zogeheten LVRS spreekuur (Low Vision en Revalidatie spreekuur). In Reinier de Graaf werken Ergra Low Vision en Visio nauw samen. Ergra Low Vision deed metingen en besprak de mogelijkheid van hulpmiddelen voor binnen en buiten met meneer en Visio besprak de revalidatie mogelijkheden. “Ik heb mij daarna aangemeld bij Koninklijke Visio. Daar zijn ook testen uitgevoerd en heb ik advies gekregen over praktische zaken, zoals koken en op pad gaan. Ik ben zo meer te weten gekomen over wat ik kan doen om visuele problemen die ik door glaucoom heb, te verminderen.”
 

Meedoen en kijken naar wat wel kan

Meneer De Brabander werkt al lang als vrijwilliger in een museum. “Ondanks de beperkingen die glaucoom met zich meebrengt, gaat het vrijwilligerswerk eigenlijk heel erg goed. Ik ben bezig om te kijken hoe ik ondanks glaucoom mee kan doen in de maatschappij en mijn hobby’s uit kan oefenen.” Zijn leven richt hij anders in dan voor zijn visuele beperking. “Ik fiets bijvoorbeeld nog wel, maar afhankelijk van de stand van zon en de drukte op de weg bepaal ik de route.”

Meneer De Brabander vertelt dat hij zijn hele leven al oplossingsgericht is ingesteld. “Ik denk vaak buiten de box. Dat komt dan nu goed van pas.” Zo heeft hij verschillende manieren gevonden om om te gaan met het contrastzien. “Met behulp van een computerprogramma zorg ik dat er een rondje om de muisaanwijzer komt. Zo kan ik zien waar de muis op het beeldscherm is.”

Aangeleerde trucs

“Ik heb mijzelf manieren en trucs aangeleerd, waardoor ik dingen beter kan zien. Ik zorg dat alles in mijn (beperkte) gezichtsveld allemaal een eigen plekje heeft en waar nodig een contrasterende kleur.”
 
Lezen doet hij vooral digitaal. “Ik lees de artikelen dan via een app op de tablet of op de computer. De tekst kan ik dan vergroten, waardoor ik het beter kan lezen. Tijdschriften of kranten die niet digitaal beschikbaar zijn, scan ik in.” Een ander voorbeeld van vindingrijkheid is zijn airfryer. Door gekleurde strookjes van stickers te gebruiken, kan meneer beter zien waar welk knopje zit. Met een gekleurde mat zorgt hij ervoor dat hij op het aanrecht goed kan zien waar drinken of andere benodigdheden staan.
 
“De grootste belemmeringen van het hebben van glaucoom vind ik de lichtinval en het niet zien van contrast in kleuren. Bewolkt weer is optimaal. Als de zon komt, dan stel ik thuis mijn gordijnen anders in. Hiermee creëer ik gefilterd licht en kan ik de kleur contrasten beter zien.” Wanneer De Brabander naar buiten gaat om te winkelen, loopt hij altijd met een pet op. “Het licht in bijvoorbeeld winkels is te fel, dat is hinderlijk. Ik anticipeer op waar ik naartoe ga of waar ik ben.”

Vragen en/of meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw ziekenhuis en/of regio met betrekking tot hulpmiddelen voor het zien of hulp bij omgaan met uw verslechterde zicht? Neem contact op met de afdeling oogheelkunde van uw ziekenhuis. Heeft u vragen, twijfelt u of wilt u gewoon meer informatie?

Op deze site vindt u algemene informatie over revalidatie. Op de website van Ergra Low Vision ikwilbeterzien.nl staat meer over hulpmiddelen en kunt u een afspraak maken.
 
Wilt u meer weten of een beroep doen op de diensten van Visio? Bel dan ons Cliëntservicebureau via 088 585 85 85. Samen met u wordt uw vraag zorgvuldig in kaart gebracht, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen of doorverwijzen.

Snel naar informatie