Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Stichting Vrienden van Koninklijke Visio gefuseerd met Visio Foundation

06-07-2023
Stichting Vrienden van Koninklijke Visio is gefuseerd met Visio Foundation. De gefuseerde partijen gaan samen verder onder de naam Visio Foundation. De Stichting Vrienden van Koninklijke Visio had een zelfde doelstelling als de Visio Foundation, namelijk de activiteiten van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, geldelijk steunen. En in het bijzonder die activiteiten die niet van overheidswege worden gesubsidieerd. Door deze fusie worden krachten gebundeld.
  

Visio Foundation maakt meedoen mogelijk

Een visuele beperking maakt volledige participatie in de maatschappij moeilijk. Iemand is dan afhankelijk van hulpmiddelen en voorzieningen die er lang niet altijd zijn. Visio Foundation ondersteunt financieel projecten en programma’s in binnen- en buitenland, die meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking.
   

Goede bestemming van donaties en nalatenschappen

Wij bedanken allen die recentelijk of langer geleden gedoneerd hebben aan de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio. De gedoneerde gelden en nalatenschappen vinden hun weg naar impactvolle projecten en activiteiten die meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking in binnen- en buitenland.

{^widget|(contentreversed)False|(url1)https%3a%2f%2fvisiofoundation.org%2f|(title1)Ga+naar+de+website+van+Visio+Foundation|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes|(name)TL-LijstMetLinkjes|(width)|(height)^}

Snel naar informatie