Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio onderzoekt mogelijkheden van spraakgestuurde diensten

10-01-2023
Visiolab, de innovatie-afdeling van Visio, onderzoekt de mogelijkheden van spraakgestuurde diensten om de informatie van Visio (zoals advies en trainingen) nog toegankelijker te maken voor iedereen. Met spraakgestuurde assistenten zoals Siri en Google Assistant is het gemakkelijker dan ooit om informatie op te zoeken, opdrachten te geven en vragen te stellen zonder dat we hiervoor een scherm of toetsenbord hoeven te gebruiken. Dit betekent voor mensen met een visuele beperking een grote toegankelijkheidswinst. Het project brengt de kansen in kaart van deze nieuwe ontwikkeling voor onze dienstverlening en het doel is om dat in concrete voorbeelden te laten zien. Deze voorbeelden zijn nog niet altijd geschikt om direct in het openbaar te gebruiken, maar dienen wel als eerste stap voor het doorontwikkelen. Eén van de eerste onderzoeken die we uitgevoerd hebben vanuit het project is het spraakgestuurd zoeken en bedienen van het Visio Kennisportaal.
 

Spraakgestuurd zoeken op het Visio Kennisportaal (test)

In samenwerking met Genius Voice, een specialist in voice apps, en slechtziende en blinde mensen heeft Visio onderzoek gedaan naar spraakgestuurd zoeken op het Visio Kennisportaal. Zo zijn er bijvoorbeeld testen gedaan om te kijken of het mogelijk is om de laatste nieuwtjes op te halen via Siri, gerichte vragen te stellen aan het Visio Kennisportaal via een Google Home en antwoorden te krijgen met spraakopdrachten via een speciale zoekfunctie op de website. Zelfs stemgestuurde informatie opvragen via het bellen met een telefoonnummer is onderzocht.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat er al veel opties zijn om gerichte informatie op te halen via spraakopdrachten en dat dit een hoop zoeken en klikken kan schelen. De spraakherkenning bleek ook al erg goed te werken in het herkennen van de opdrachten van de gebruiker. Een nieuw zoekalgoritme vormt de motor voor het succesvol begrijpen van de vraag en het kunnen teruggeven van het juiste (of zo goed mogelijke) antwoord.

Er bleek echter ook dat gebruikers minder geduld hebben met een spraakassistent, dus de lat ligt hoog om zo snel mogelijk een goed antwoord te geven of in andere gevallen de gebruiker op een andere manier door het systeem te leiden. Zo bieden we bijvoorbeeld gerichte thema's aan om binnen te zoeken en ook is het fijn om te weten wat je kan vragen aan de spraakassistent.
 

Goedemiddag Jan, hoe kan ik je helpen?

Gebruikers geven ook aan dat zij graag een persoonlijkere benadering zouden willen, dus dat de assistent al gebruik kan maken van voorkennis over de persoon in kwestie. Om een voorbeeld te noemen: Jan is een iPhone-gebruiker die werkt met VoiceOver. Hij zoekt hoogstwaarschijnlijk niet een antwoord over artikelen over de screenreader in Android. Tenzij hij dit specifiek aangeeft. De wens voor personalisatie in de aangeboden diensten, is iets wat we graag verder gaan onderzoeken in dit nieuwe jaar.

Demonstraties van de spraakgestuurde versie van het Visio Kennisportaal zijn terug te kijken in de volgende webinar van het Visio Kennisportaal: Hé Google, praat met Visio Kennisportaal (webinar)
 

Snel naar informatie