Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

DCRM Congres 2022

08-11-2022

Aankondiging DCRM 2022 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 november organiseert de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen wederom het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM). Visio is hierbij aanwezig. Naar verwachting nemen zo’n 600 professionals deel aan het congres. Hoofzakelijk revalidatieartsen, maar ook onderzoekers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn uitgenodigd. 

Mini-symposium

Visio en de Rijksuniversiteit Groningen verzorgen tijdens DCRM samen een mini-symposium over neurovisuele revalidatie: “Neurovisuele revalidatie voor visuele klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson, dementie en multiple sclerose”.

De visuele klachten die mensen met een neurodegeneratieve aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, dementie en multiple sclerose, worden nog vaak niet goed erkend of herkend. Visuele klachten kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in de aard en de ernst van visuele klachten van deze mensen en te onderzoeken hoe de zorg het beste kan worden ingericht. Om te beginnen is een korte vragenlijst ontwikkeld, de Screening Visuele Klachten (SVK). Deze vragenlijst is afgenomen bij een grote groep mensen bij het Punt voor Parkinson, de poli klinische geriatrie van het Medisch Centrum Leeuwarden en het MS Centrum Noord-Nederland. Hieruit kwam naar voren dat bij bepaalde groepen veel verschillende klachten veelvuldig werden gerapporteerd. Aan de hand van visuele klachten kunnen mensen worden doorverwezen naar passende revalidatie. De SVK kan hierin ondersteunen. Neurovisuele revalidatie kan worden ingezet om de participatie in het dagelijks leven van mensen met hersenletsel met visuele klachten zo groot mogelijk te houden en de kwaliteit van leven te vergroten. Het doel van dit mini-symposium is inzicht te geven in de visuele klachten bij mensen met een neurodegeneratieve aandoening en de in neurovisuele revalidatie die hierbij past.

Programma mini-symposium

  1. Eerst wordt besproken wat neurovisuele revalidatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en hoe het zorgpad voor deze mensen eruit kan zien - Joost Heutink
  2. Tijdens de tweede presentatie wordt uitgelegd hoe de SVK is ontwikkeld, uit welke items en schalen deze bestaat en hoe de SVK bij mensen met een neurodegeneratieve aandoening ingezet kan worden om te ondersteunen bij doorverwijzingen en de revalidatie. De resultaten van een studie naar de prevalentie van visuele klachten bij mensen met de ziekte van Parkinson worden gepresenteerd - Iris van der Lijn
  3. In de derde presentatie wordt aandacht besteed aan de visuele klachten van mensen die de poli klinische geriatrie bezoeken voor dementie of MCI - Gera de Haan
  4. Daarna komt ook de prevalentie van de visuele klachten die mensen met multiple sclerose ervaren aan bod. De visuele klachten lijken slechts voor een klein deel verklaard te worden door visuele functiestoornissen. Ook andere factoren zoals cognitie of depressieve klachten kunnen een rol spelen bij visuele klachten - Fleur van der Veen, chair
  5. Tot slot wordt besproken welke revalidatiestrategieën bij Koninklijke Visio ingezet kunnen worden bij mensen met de ziekte van Parkinson, dementie en multiple sclerose om de participatie en kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, ondanks de visuele klachten - Vanessa Buijnink

Fysieke Visio-stand 

Naast deze inhoudelijke bijdragen is Visio aanwezig met een fysieke stand op de beursvloer. Hier kunnen congresdeelnemers in gesprek met de vertegenwoordigers vanuit onze organisatie. Ook zijn allerlei folders en materialen aanwezig. 

Congresthema

“Bewezen praktijk: effectiviteit en impact in revalidatiegeneeskunde”

Meer dan ooit eisen patiënten de beste revalidatiebehandeling op basis van het nieuwste bewijs, richtlijnen en state-of-the-art praktijken. Daarnaast dringen zorgverzekeraars en ZiN aan op het hoogste niveau van bewijs om de effectiviteit van onze programma's te bewijzen om deze programma's te kunnen blijven financieren. Revalidatiegeneeskunde wordt gekenmerkt door zijn op maat gemaakte programma's die niet altijd geschikt zijn om te worden geëvalueerd door gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zoals het geval is met veel andere medische gespecialiseerde zorgprogramma's. Daarom moeten we zorgvuldig werken aan het vinden van de best mogelijke balans tussen de dagelijkse praktijk en de bewezen praktijk en nauw samenwerken met de zorgverzekeraars en overheidsinstanties zoals ZiN om onze hoge standaard van revalidatiezorg te behouden en de effectiviteit ervan te bevestigen.

Meer informatie over het congresprogramma vindt u op de website van DCRM.

Snel naar informatie