Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

ARENAH: Analyse van het revalidatietraject voor NAH

16-11-2022

Logo ArenahHet huidige revalidatietraject binnen Visio wordt door cliënten met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) regelmatig als behoorlijk inspannend ervaren. Dit onderzoek is er op gericht om de inspanning van de cliënt beter te laten passen bij de hulpvraag die de cliënt stelt, zonder dat dit het resultaat van de behandeling beïnvloedt. Op deze manier kan een cliënt gerichter, efficiënter en sneller geholpen worden. Zo komt de cliënt centraal te staan en wordt de organisatie hier omheen aangepast.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit project is:
  1. Het meten/evalueren van het effect van de neuro visuele revalidatie
  2. Het inrichten van de zorg op basis van de gestelde hulpvraag en aandoening van de cliënt

Hoe wordt dit onderzoek opgezet?

Dit onderzoek zal worden opgesplitst in drie onderzoeksgroepen. De eerste groep dient als evaluatie en beoordelen van het huidige revalidatietraject. Binnen de groepen twee en drie zullen de mogelijkheden van een ingekort revalidatietraject worden onderzocht. De onderzoeksgroepen zijn als volgt ingedeeld:
  1. Onderzoeksgroep 1: Reguliere zorg zoals deze momenteel standaard plaatsvindt
  2. Onderzoeksgroep 2: Een verkort visueel functie onderzoek (VFO) gericht op de hulpvragen die er zijn en zo nodig aangevuld met een neuropsychologisch onderzoek (NPO)
  3. Onderzoeksgroep 3: Een ergotherapeut gaat eerst praktisch aan de slag met de hulpvraag/hulpvragen en bekijkt of er nog aanvullend onderzoek nodig is

Om de trajecten te beoordelen, wordt u gevraagd driemaal deel te nemen aan vragenlijsten. De een beoordeelt of uw hulpvraag goed is beantwoord door het traject. Deze vragenlijst wordt aan de start van het traject en op het einde bij u afgenomen. De andere vragenlijst gaat over uw ervaring gedurende het traject. In elk traject worden verschillende aspecten bekeken en beoordeeld. Zo wordt er gekeken naar klanttevredenheid, doorlooptijd wachtlijst, uitkomstmaten van de behandeling, inzicht in aandoening en beperking en kwaliteit van leven.

Voorlopige resultaten en conclusies

Op dit moment is de dataverzameling van de eerste onderzoeksgroep van start gegaan. (Voorlopige) resultaten worden gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn.

Snel naar informatie