Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Ondersteuning inburgeraars met zintuiglijke beperking geborgd

16-03-2022
Per 1 maart is een overbruggingsovereenkomst tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Koninklijke Visio en GGMD van kracht voor ondersteuning aan nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Deze ondersteuning gaat deel uitmaken van het inburgeringsaanbod voor mensen die onze taal niet spreken en daarbij te maken hebben met beperkingen van het gezichtsvermogen en/of het gehoor. Voor hen is het reguliere aanbod van bijvoorbeeld taallessen niet toegankelijk. Daarbij is er soms meer nodig om optimaal te kunnen inburgeren. Door expertise in te roepen van Visio en GGMD kunnen deze anderstaligen toch onze taal en cultuur leren en uiteindelijk participeren in onze maatschappij. Het uiteindelijke doel is raamovereenkomsten af te sluiten voor een periode van vier jaar. 
 
Cliënt en medewerker ICT achter een laptopPer 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Hierdoor komen bij gemeenten meer taken te liggen en krijgen zij meer regie bij de inburgering van nieuwkomers. Om de inburgeraars die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn goed te kunnen ondersteunen in hun proces is gewerkt aan een nieuw inburgeringsaanbod voor deze groep. Visio richt zich daarbij specifiek op de ondersteuning van inburgeraars met een visuele beperking.
 

Visio adviseert gemeenten

Deze ondersteuning kent de vorm van consultatie en advies, en kan uit verschillende onderdelen bestaan. Zo kan Visio gemeenten adviseren over de aard, duur en intensiteit van de begeleiding en eventueel de beoogde leerroute die het beste past bij de slechtziende of blinde inburgeraar. Ook is het mogelijk om reguliere taalscholen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met advies over taalkundige en sociale communicatie, de invloed van de visuele beperking op de ontwikkeling en de passende vorm van begeleiding, aanpassing van de fysieke ruimte en het gebruik van hulpmiddelen. Zo heeft Visio het bestaande lesmateriaal al aangepast voor mensen die slecht of niets zien. Ook kan Visio adviseren bij de inzet van voorzieningen en bij de aanvraag van ontheffingen.
 

Ook behoefte aan intensieve begeleiding

Een deel van de nieuwkomers zal, met genoemde ondersteuning, een plek kunnen vinden op een reguliere taalschool. Een ander deel heeft een geïntegreerd aanbod van ondersteuning nodig. Dit is een combinatie van intensieve revalidatie bij Visio Het Loo Erf in Apeldoorn om met de zintuiglijke beperking om te leren gaan, het leren van de Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Over deze ondersteuning zijn de partijen nog in gesprek. Visio Het Loo Erf, al tientallen jaren aanbieder van dergelijke geïntegreerde trajecten, vertrouwt erop dat ook hierover overeenstemming wordt bereikt. Daarmee blijft een optimale ondersteuning van alle nieuwkomers met een visuele beperking mogelijk, waardoor ook zij kunnen meedoen in onze maatschappij.

Snel naar informatie