Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Slimmer kijken!

01-06-2022

Training KijkstrategieLeerlingen op de basisschool met een visuele beperking ervaren vaak meer vermoeidheid tijdens schoolse taken. Daarom is er een kijkstrategietraining ontwikkeld door Koninklijke Visio en Bartiméus waarin kinderen tussen de vijf en negen jaar leren om lesmateriaal meer gestructureerd te bekijken. Door het aanleren van kijkstrategieën verbeteren zowel het tempo van de visuele informatieverwerking als het vermogen tot het verkrijgen van sneller overzicht. Vanuit de onderzoeksfase is gebleken dat er hierdoor meer energie overblijft voor andere ontwikkeltaken.

Lisa is een eigenwijs en vrolijk zesjarig meisje uit het regulier onderwijs in groep drie, zij heeft een visuele beperking. Ze ziet ongeveer 20% ten gevolge van congenitaal nystagmus (“wiebelogen”). In overleg met school blijkt dat Lisa een goede taakwerkhouding heeft. In het kijken gunt ze zichzelf echter niet altijd voldoende tijd, waardoor ze fouten maakt. Aan het eind van de schooldag is ze heel vermoeid. Regelmatig heeft ze na school geen energie om met vriendinnen af te spreken. Ze hangt dan thuis op de bank.   

In overleg met ouders en school wordt besloten dat Lisa de geprotocolleerde training Kijkstrategie zal volgen. Het beoogd doel is dat zij de visuele informatie efficiënter leert verwerken, zodat ze meer energie overhoudt voor andere ontwikkeltaken. Ouders geven aan dat ze hopen dat Lisa dan meer energie heeft om met vriendinnen af te spreken en om bij een sport te gaan.


{^widget|(name)TL-LijstMetLinkjes|(ContentReversed)False|(Title1)Lees+hier+de+casus+over+de+training+van+Lisa|(Url1)%2fgetmedia%2f3eb7d1bf-b130-4a7d-8be3-7db1a996d838%2fEM0423-Ergotherapie_DEF-LR-los-44-47-visuele-beperkingen.pdf|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes^}

Training kijkstrategie

Het schoolse functioneren vraagt visueel veel van een leerling. Het aanleren van een gestructureerde kijkstrategie blijkt een belangrijke vaardigheid te zijn. Met "kijkstrategie" bedoelen we

"de manier van het benaderen van kijktaken, waarbij een leerling op een gestructureerde wijze die visuele informatie kan gebruiken die passend is bij de gevraagde taak". 

Bijvoorbeeld bij het scannen van een werkblad is het handig om van boven naar beneden en links naar rechts te kijken. Zo wordt eerst een globale indruk verkregen. Daarna kan de leerling inzoomen op de gevraagde details. Het hanteren van een strategie impliceert daarbij dat de leerling zich bewust is van zijn/haar kijkgedrag. Afhankelijk van de aangeboden taak kiest de leerling welke strategie het beste ingezet kan worden. Zodoende ervaren ze minder hinder van de visuele beperking en groeit het zelfvertrouwen. 

De trainer komt zes weken lang twee keer per week op school. De trainer werkt in een rustige ruimte buiten de klas samen met de leerling. De opbouw van de training is elke keer hetzelfde: er wordt gestart met een observatieopdracht om het kijkgedrag van de leerling in kaart te brengen. Daarna volgen één of meer oefeningen gericht op de deelvaardigheden en er wordt afgesloten met een leuk en leerzaam spelletje op de iPad gericht op een deelvaardigheid. Tussentijds worden de betrokkenen op de hoogte gehouden van de vorderingen tijdens de training. Na de zes weken training komt er een eindverslag met advies hoe de getrainde vaardigheden verder te implementeren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambulant (onderwijskundig) begeleider van uw kind/leerling.

Snel naar informatie