Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Groepstraining Weerbaarheid in Zicht bij Visio Eindhoven

09-06-2022
Een weerbaar mens kan vertrouwen op zijn eigen kracht en mogelijkheden, heeft durf om nieuwe oplossingen te zoeken, uitdagingen aan te gaan en keuzes te maken, geeft zijn of haar wensen en grenzen verbaal en non-verbaal aan én is in staat om hulp te vragen als dat nodig is. Hij of zij kan voor zichzelf opkomen.
 

Visio-weerbaarheidstraining voor volwassenen in groepsverband

Mensen voelen zich soms kwetsbaar en onzeker. Een visuele beperking kan dit nog versterken. Hierdoor kan het spannend zijn om bijvoorbeeld alleen de straat op te gaan, onbekende situaties te trotseren of om te gaan met reacties van anderen. Visio Eindhoven start binnenkort een groepstraining weerbaarheid. In de training kunt u vaardigheden aanleren om uw zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten, waardoor u beter voor uzelf kunt opkomen. De training bestaat uit fysieke lichaamsgerichte oefeningen. De weerbaarheidstraining wordt begeleid door twee therapeuten van Visio.
 

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Aandacht voor het stevig staan en voor uw loophouding, waarbij er bijvoorbeeld aandacht is voor het passeren van een groep omstanders.
  2. Uzelf kenbaar maken en hoorbaar maken. Feedback kunnen geven aan anderen. En dus voor uzelf kunnen opkomen.
  3. Aandacht voor het voelen van uw grenzen, en het voelen van uw krachten. Ervaren van uw mogelijkheden en keuzes om te reageren.
  4. Diverse mogelijkheden om bij dreigende situaties passend te reageren, eventueel met behulp van uw taststok.

Voorafgaand aan de training

U krijgt voor de training een individueel kennismakingsgesprek met een van de therapeuten. Dit zal meestal telefonisch gebeuren. Wij vertellen over de opzet van de training. Daarnaast krijgt u een aantal vragen over uw gezondheid en conditie, en ook over uw mogelijkheden en spanningen in mobiliteitssituaties. U kunt uiteraard ook vragen aan ons stellen. Op basis van het kennismakingsgesprek maken wij samen met u een inschatting of deelname aan het groepsprogramma voor u zinvol is. Een alternatief is individuele training of doorverwijzing.
 

Meer informatie en aanmelden

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt gegeven op locatie bij Visio Eindhoven. Bij voldoende deelnemers informeren we u over data en tijden. Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor de weerbaarheidstraining? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Visio of bel het Cliëntservicebureau via 088 585 8585. Er zijn geen kosten aan verbonden aan de training, u betaalt alleen voor het eigen risico.
 
Weerbaarheid-in-Zicht.jpg Weerbaarheid in Zicht

Snel naar informatie