Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Basalt en Visio gaan samenwerken in de revalidatie voor mensen met hersenletsel

11-07-2022

Koninklijke Visio wil meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking – óók als zij in zorg zijn bij een andere organisatie dan Visio. Door samen te werken met andere zorginstellingen en onze kennis met hen te delen en in te zetten, ontvangen deze cliënten beter passende zorg en behandeling.

Naar schatting ervaren ongeveer 650.000 mensen in Nederland beperkingen in hun dagelijks leven ten gevolge van hersenletsel. Bij een groot aantal van hen hebben die beperkingen ook betrekking op het zien. Volgens schattingen heeft één op de vijf, tot mogelijk zelfs één op de twee, mensen met hersenletsel ook visuele stoornissen. Een groot deel daarvan wordt echter niet als dusdanig onderkend, waardoor mensen niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.
V.l.n.r. Willem Wiegersma, Rick van Hooff, Marten Verduijn, Annelies Versteegden ondertekenen samenwerking

Basalt staat voor excellente revalidatiegeneeskunde. Basalt is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, een ziekte of een aandoening. Neurorevalidatie is een belangrijk specialisme voor Basalt. En daar vinden we elkaar. Visio kan met haar expertise op neurovisuele revalidatie samen met Basalt het verschil maken.

Betere kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek

Visio, expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking, en Basalt, expertisecentrum voor de revalidatiegeneeskunde, ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor dienstverlening aan mensen die moeilijk(er) te onderzoeken zijn op het gebied van visuele stoornissen. Met deze overeenkomst streven we naar kwalitatief betere zorg, onderwijs en onderzoek voor patiënten met een visuele stoornis en (meervoudig) lichamelijke beperkingen.

Annelies Versteegden, lid RvB van Visio: “De eerste winst zit in de samenwerking in het behandelproces. Maar het mooie is dat we elkaar ook gaan vinden op innovatie en productontwikkeling voor mensen met een neurovisuele aandoening.”

Snel naar informatie