Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio Foundation nieuwe naam van stichting Novum

17-01-2022

Stichting Novum heet sinds 1 januari 2022 Visio Foundation. Deze naam sluit goed aan bij de gedeelde missie van de onafhankelijke steunstichting Visio Foundation en expertiseorganisatie Koninklijke Visio: meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking.

Achter de schermen werken Visio en de rechtsvoorgangers van Visio Foundation al heel lang samen. Visio heeft als expertiseorganisatie in de afgelopen 200 jaar veel kennis opgebouwd op het gebied van ondersteuning, begeleiding en opleiding van mensen met een visuele beperking. Dankzij het particuliere vermogen van Visio Foundation konden innovaties en initiatieven van Visio worden gerealiseerd die niet bekostigd worden uit publieke middelen. Ook initiatieven van andere non-profitinstellingen worden financieel ondersteund. 

Nog veel werk te verzetten

Om inclusie en participatie van mensen met een visuele beperking in Nederland en daarbuiten verder te bevorderen, moet nog veel werk worden verzet. Met de naamswijziging willen Visio en Visio Foundation hun gedeelde missie voortaan gezamenlijk uitdragen om daarmee hun boodschap te versterken: meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking door te kijken naar wat wél kan.

Geschiedenis Visio Foundation

Het vermogen dat Visio Foundation (voorheen Novum) sinds zijn oprichting in 1984 beheert is in 175 jaar opgebouwd uit giften, donaties, legaten en beleggingsresultaten. In 1808 richtte een comité van Amsterdamse vrijmetselaars het "Instituut tot Onderwijs van Blinden" op. Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. De opleiding en verzorging van blinde en slechtziende kinderen waren destijds een zaak van liefdadigheid. Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de tijd verschillende gespecialiseerde instellingen die uiteindelijk samen het huidige Visio zouden vormen. Na de Tweede Wereldoorlog is de bekostiging van zorg, (speciaal) onderwijs en revalidatie een publieke taak geworden. Toen is besloten het particuliere vermogen onder te brengen bij verschillende steunfondsen en verenigingen. Deze steunfondsen en verenigingen zijn opgegaan in Visio Foundation.

Samen meedoen mogelijk maken

Antoin Bruijninckx, voorzitter Visio Foundation: "Deze naamswijziging volgt logisch uit de lange verbondenheid tussen Visio en Stichting Novum, nu Visio Foundation. Zo versterken Visio en Visio Foundation elkaar en kunnen we nog meer doen voor onze doelgroep, blinde en slechtziende mensen in Nederland en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan fondsenwerving. En we zijn makkelijker te vinden voor mensen en instellingen die een beroep op ons willen doen om bij te dragen aan onze gezamenlijke doelstelling: meedoen mogelijk maken. Eenieder die daar kennis en financiële steun bij kan gebruiken, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen."

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter raad van bestuur Visio: "Sinds de oprichting van Visio is onze missie ongewijzigd: met specialistische expertise mensen met een visuele beperking ondersteunen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden. Wij stimuleren mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. Te kijken naar wat wél kan! We kunnen dat al 200 jaar doen mede dankzij de rechtsvoorgangers van Visio Foundation. Visio Foundation ondersteunt financieel de ontwikkeling van nieuwe diensten en methodieken. De samenleving verandert immers continu en daarmee ook de hulpvragen van onze cliënten en leerlingen. Samen met Visio Foundation maken we meedoen mogelijk."
Logo Visio Foundation

Snel naar informatie