Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Kennis Over Zien lanceert toolbox inclusief stemmen

14-02-2022
De mogelijkheid om zelfstandig te kunnen stemmen is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Maar voor een groot deel van de mensen met een visuele beperking ligt dit anders. Zij kunnen nog niet altijd op een veilige manier bij het stembureau komen, laat staan dat ze dan zonder hulp hun stem uit kunnen brengen.
 
Daarom hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging gezamenlijk op Kennis over Zien een toolbox ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen. Hierin is aandacht voor het toegankelijk aanbieden van informatie voor kiezers en het toegankelijk inrichten van een stemlokaal. Ook bevat de toolbox informatie voor stembureauleden over gebruik van hulpmiddelen en op welke manier ze kiezers met een visuele beperking mogen helpen.
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen Kennis Over Zien aanbevelingen doen om de bestaande richtlijnen voor inclusief stemmen aan te vullen.
 
{^widget|(url0)https%3a%2f%2fwww.kennisoverzien.nl%2finclusief-stemmen%2f|(contentreversed)False|(title0)Ga+naar+de+toolbox+Inclusief+Stemmen|(widget_displayname)Lees+meer+knop|(name)TL-ReadMoreButton|(width)|(height)^}

Gebruikers bij de stemmal tijdens de verkiezingen
 

Snel naar informatie