Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio zet handtekening onder Green Deal 3.0

09-12-2022
De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector ondersteunt en verleent zorg aan mensen, maar draagt zelf ook bij aan klimaatverandering, door uitstoot van CO2, door afval en door gebruik van grondstoffen. Net als vele zorgaanbieders en -professionals, willen we als Visio deze paradox tegengaan. Daarom zette Margreeth Kasper de Kroon 8 december 2022 haar handtekening onder de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg. 

Margreeth Kasper de Kroon en Melanie Uijen aanwezig bij de presentatie van de Green Deal 3.0


Thema’s binnen de Green Deal

Met de ondertekening van Green Deal Duurzame Zorg spreken we de intentie uit om te werken aan concretere doelen. De doelen zijn verdeeld over vijf thema's:
  • Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  • Vergroten van kennis en bewustwording
  • Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050
  • Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050
  • Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik)


Een aantal concrete voorbeelden waar Visio zich aankomende jaren voor gaat inzetten zijn: 
  • De inzet om een lager ziekteverzuim te realiseren door vitaliteitsprogramma’s om de gezondheid van onze cliënten, leerlingen en medewerkers te bevorderen. 
  • Het opzetten van campagnes over duurzaamheid om, bij medewerkers, de bewustwording en kennis over impact van de zorg op milieu en klimaat te bevorderen.
  • De inzet om alle nieuwbouwlocaties energieneutraal te krijgen om de CO2-emissie van gebouwen terug te dringen tot 50% in 2030 en in 2050 naar klimaatneutraal. 
  • De inzet om circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen te werken voor maximaal circulaire zorg in 2050. 
  • Blijvend monitoren op het verminderen/verspillen van medicatie. 
Visio blijft zich inzetten op deze thema’s aankomende jaren om duurzame zorg met de bijbehorende doelstellingen te realiseren.
 

Financiële randvoorwaarde

Verduurzamen van de zorg is een belangrijke opdracht. Tegelijkertijd staan we voor grote financiële uitdagingen, waardoor deze ambitie onder druk staat. Samen met de VGN en het ministerie van VWS gaan we inzetten om deze transformatie te realiseren vanuit het Klimaatfonds.
 

Snel naar informatie