Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Philadelphia, Visio en Bartiméus; 30 Jaar samenwerking in visuele zorg

02-12-2022

Doordat er binnen Philadelphia structureel aandacht is voor slechtziend- of blindheid herkennen begeleiders visuele problematiek bij cliënten beter en vinden zij de weg naar de specialisten van Visio, Bartiméus en het  “Horen- en Zienteam” van Philadelphia. Het is één van de resultaten van de steeds hechtere samenwerking tussen Visio, Bartiméus en Philadelphia.


Deze week werd de dertigjarige samenwerking tussen de drie zorgorganisaties gevierd. Een mooi moment om te reflecteren op de stappen die zijn gezet, maar ook om vooruit te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst. Julianne Meijers (voorzitter RvB Bartiméus), Han van Esch (lid RvB Philadelphia) en Margreeth Kasper de Kroon (voorzitter RvB Koninklijke Visio) ontmoetten elkaar in Amersfoort. Aan de hand van stellingen kwamen diverse onderwerpen aan bod. Sommige stellingen waren op cliëntniveau, andere op organisatieniveau. Een mooie manier om ideeën en lessons learned uit te wisselen.

Samenwerking visuele zorg“Het was niet de eerste keer dat we als bestuurders elkaar ontmoetten. De afgelopen 30 jaar is de samenwerking steeds hechter geworden”, vertelt Julianne Meijers van Bartiméus. “Kennis wordt uitgewisseld en op alle locaties van Philadelphia wordt dienstverlening vanuit Visio, Bartiméus en het eigen ‘Horen- en Zienteam’ ingezet. Om cliënten te onderzoeken, maar ook voor directe en praktische advisering. Daarbij kan gedacht worden aan lichtadvies of een ervaringsles waarbij begeleiders met speciale brillen ervaren wat de eigen cliënt ziet”. 

De samenwerking tussen de drie zorgorganisaties is essentieel voor mensen met een visuele beperking. Zo’n 20-25% van mensen met een verstandelijke beperking heeft ook een visuele beperking. Bij mensen met een meervoudige beperking ligt dat percentage zelfs op 40%. Dit is niet algemeen bekend, waardoor een visuele beperking nog veel te vaak niet herkend wordt in de reguliere gehandicaptenzorg. “Er zijn zelfs voorbeelden van blinde cliënten, waarvan de begeleiding niet doorhad dat de cliënt niets zag”, aldus Han van Esch van Philadelphia.

Ook worden kennis en innovaties voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking pro actief gedeeld. Bijvoorbeeld in scholingen aan gedragsdeskundigen. Zo wordt gewerkt aan meer bewustwording. Immers, je weet niet wat je niet weet en een stevige samenwerking maakt de uitwisseling van kennis eenvoudiger. Maar ook bij de inrichting van woningen bij Philadelphia denken Visio en Bartiméus actief mee. De ambitie leeft om inclusief te bouwen, en dus vanaf het begin de woningen zo te ontwerpen dat deze voor mensen met een visuele beperking geschikt zijn. Het aanbrengen van contrastkleuren op deuren of het aanbrengen van een voelelement naast een deur maken het leven van een cliënt met een visuele beperking aanzienlijk eenvoudiger.

Alle drie de organisaties juichen de hechte samenwerking toe. Mensen met een beperking krijgen hierdoor steeds betere en efficiëntere zorg en dat is waar het uiteindelijk voor alle drie de organisaties om gaat. 

Snel naar informatie