Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Cliënten met verstandelijke en visuele beperking kunnen steeds meer, ook dankzij samenwerking

11-08-2022
Marjon Markerink met leeshulpmiddel - Foto gemaakt door Martine SprangerVoor mensen met een verstandelijke beperking die ook een visuele beperking hebben, is het dagelijks leven hard werken. Vooral als die visuele beperking onopgemerkt blijft. Visio, Bartiméus en Philadelphia werken al dertig jaar samen om daar iets aan te doen. In Markant, een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, staat een artikel over hoeveel dit uitmaakt voor Marjon Markerink. Aletta Olthuis, consulent visueel verstandelijk beperkt bij Visio, komt ook uitgebreid aan het woord in onderstaand verhaal.{^widget|(name)TL-LijstMetLinkjes|(ContentReversed)False|(Title1)Lees+op+VGN.nl+artikel%3a+%22Ik+kan+steeds+meer%22|(Url1)https%3a%2f%2fwww.vgn.nl%2fachtergrond%2fdoor-een-samenwerking-tussen-visio-bartimeus-en-philadelphia-kan-marjon-steeds-meer|(Title2)Meer+over+visuele+en+verstandelijke+beperking|(Url2)https%3a%2f%2fwww.visio.org%2fnl-nl%2fvvb|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes^}

Snel naar informatie