Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Veilig Verkeer Nederland organiseert dode-hoek-les voor kinderen met een visuele beperking

05-04-2022

Veilig Verkeer Nederland heeft op verzoek van Visio Onderwijs Rotterdam een speciale dode-hoek-les ontwikkeld voor kinderen met een visuele beperking. In nauwe samenwerking met onze school en met de VVN educatie-specialisten is een les samengesteld die de kinderen leert hoe je ondanks een visuele beperking, toch veilig kunt omgaan met de problematiek van de dode-hoek bij grote voertuigen.

Onderwijs Rotterdam nam met alle groepen, in het totaal zo'n 36 leerlingen, deel aan deze door Veilig Verkeer Nederland verzorgde dode-hoek-les. Doel van deze les is dat de kinderen zich veilig kunnen gedragen in de buurt van een groot voertuig. Zij leren om er rechts en ruim achter te blijven door minstens drie meter afstand te houden rondom. Na de les kunnen de leerlingen verschillende grote voertuigen benoemen en uitleggen waar ze rekening mee moeten houden wanneer zij een groot voertuig tegenkomen. De leerlingen zijn in staat om een groot voertuig te herkennen op basis van geluid. Zij ervaren de dimensies van een groot voertuig met tast. Tenslotte zijn de leerlingen in staat om op gehoor te kunnen inschatten of ze op voldoende afstand zijn van een groot voertuig.

Ongevallen met groot vervoer zoals bussen, vrachtauto’s en bestelauto’s hebben vaak ernstige gevolgen voor de tegenpartij. Door de omvang van de vrachtauto heeft de chauffeur slecht zicht. Jaarlijks vallen er ongeveer tien doden door dode-hoek-ongevallen (SWOV, 2016). Daarom is het erg belangrijk dat ook slechtziende en blinde kinderen weten hoe ze met dit groot vervoer om moeten gaan.

De helft van de volwassenen kan niet aanwijzen waar de dode-hoek bij een groot voertuig zit. Uit onderzoek van VVN blijkt dat bijna 50% van de volwassenen in de dode-hoek gaat staan bij grote voertuigen. Het merendeel kiest daarbij ook nog eens de meest onveilige plek bij het grote voertuig, direct naast de cabine. Levensgevaarlijk. Want in bijna de helft van de dode-hoek-ongevallen is deze ook dodelijk. Niet voor niets dus dat het de DODE hoek wordt genoemd. Om de ouders te betrekken bij dit onderwerp heeft VVN een thuisopdracht opgesteld, zodat de kinderen hun ouders kunnen meenemen in wat zij hebben geleerd.

Met medewerking van

Visio en Veilig Verkeer Nederland zijn de firma Den Hartogh Transport zeer erkentelijk voor haar medewerking aan deze les. Zij stelden een vrachtauto met chauffeur beschikbaar die de praktijkles verzorgde. Ook bedanken zij de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor hun bijdrage.

Dode hoek lesDode hoek les

In de cabineDode hoek les
(Bronvermelding fotomateriaal VVN)

Snel naar informatie