Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Merkbaar minder drempels bij verkiezingen

12-10-2021

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Sommige mensen hebben een lichamelijke beperking. Denk aan iemand in een rolstoel of iemand met een blindengeleidehond. Er zijn ook kiezers, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of mensen met dementie, die moeite hebben met lezen. Daarom werken een aantal instanties samen aan bewustwording en voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven daarmee uitvoering aan het VN-verdrag Handicap.

Actieplan Toegankelijk Stemmen

Dit actieplan heeft als doel dat ook deze groepen makkelijker kunnen stemmen:
• de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren.
• informatie geven over stemmen die beter te begrijpen is voor iedereen.
• leden van het stembureau beter informeren.
• dat politieke partijen begrijpelijk spreken en schrijven in hun verkiezingscampagne..

Lees meer over het actieplan Toegankelijk Stemmen op de website van het ministerie BZK.
 

Snel naar informatie