Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Zwembad Plons blijft open

17-11-2021

De directie van Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland en de Raad van Bestuur trekken het voorgenomen besluit in om Plons, het aangepaste zwembad op het terrein van De Brink in Vries, te sluiten. 

“Het zwembad blijft open, in tegenstelling tot eerdere berichten waarin we aankondigden het zwembad per 1 oktober 2021 te sluiten”, zegt Annelies Versteegden, lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio. Visio had het voornemen om het zwembad te sluiten vanwege de hoge exploitatiekosten en de kosten die nodig zijn om het gebouw toekomstbestendig te maken.  

Inbreng medezeggenschap

“We bleken het medezeggenschapstraject rondom het besluit formeel niet juist te hebben doorlopen. Dat was voor ons reden om een stapje terug te doen. We onderschrijven het belang van zwemmen voor cliënten, en we zijn blij dat er diverse betrokkenen hebben aangeboden om mee te denken over alternatieven en oplossingen,” aldus Versteegden.
Een werkgroep bestaande uit ouders, verwanten en medewerkers van De Brink heeft zich de afgelopen maanden verdiept in de rapporten en documenten die ten grondslag liggen aan het voorgenomen besluit. Op dit moment heeft het traject een verscheidenheid aan vragen opgeleverd. 

Ontwikkelingen

De recente veranderingen, zoals de toekomstige ontwikkeling van het terrein en het herzien van de dagbesteding, maken dat we nu anders kunnen kijken. De vragen van de werkgroep bevestigen dit ook. “Door integraal te kijken, dus niet naar het zwembad als een op zich zelf staande voorziening, kunnen we de financiering beter afstemmen op wat nodig en wenselijk is.” Bert Eissens, de nieuwe interim-manager die op 25 oktober is gestart bij Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland zet zich de komende tijd in voor een gezond organisatieonderdeel met een goede financiële positie. Het behoud van het zwembad is een belangrijk uitgangspunt.

Over het zwembad

Zwembad Plons biedt cliënten ontspanning in de vorm van snoezelen of de mogelijkheid om hun conditie te verbeteren. Ook krijgt een aantal cliënten therapeutische behandeling in het zwembad. Het zwembad wordt daarnaast gebruikt door andere gebruikers van het terrein en verhuurd aan externe partijen. 

Marinde en broer Hugo in het zwembad

Snel naar informatie