Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio-ontwikkelingstherapeut Marja Knegt schrijft kinderboek "Een klas vol glas"

22-11-2021
Ontwikkelingstherapeut Marja Knegt van Visio heeft een prachtig voorleesboek geschreven voor kinderen met een visuele beperking van 4 t/m 7 jaar. In deze 25 verhalen neemt Roos ons mee naar haar nieuwe klas. Hier hebben alle kinderen een visuele beperking.

Cover van boek Een klas vol glasVoorlezen aan kinderen geeft de mogelijkheid om herkenbare situaties uit het dagelijkse leven met hen te bespreken. Veel bestaande voorleesboeken sluiten hierbij goed aan bij de belevingswereld van de 4-7 jarigen. Dit voorleesboek is juist beschreven vanuit de belevingswereld van een kind met een (visuele) beperking.

In deze 25 verhalen neemt Roos ons mee naar haar nieuwe klas. Hier hebben alle kinderen een visuele beperking, soms in combinatie met een andere beperking. Hiermee zijn het verhalen, die voor deze groep kinderen veel herkenning en gespreksstof geven. Want juist in deze leeftijd word je je steeds meer bewust van het feit dat er verschillen zijn met andere kinderen, maar snap je het ook nog niet helemaal ("de andere kinderen in mijn team zeggen dat ik het niet goed zie, waarom? Ik zie toch gewoon alles?").

Tegelijkertijd is de visuele beperking voor de kinderen zelf vaak onopvallend aanwezig. De gewone dagelijkse belevenissen van een jong schoolkind staan voor hen voorop. En ondanks de aanpassingen die het soms vraagt, zijn die belevenissen herkenbaar voor alle kinderen, ook zonder beperking. Dat laatste maakt dit boek leuk om voor te lezen aan alle 4-7 jarigen, waarbij het bij hen en de voorlezers toch een tipje van de sluier oplicht over wat het inhoudt om als kind een visuele beperking te hebben.{^widget|(contentreversed)False|(url1)https%3a%2f%2fwww.zorgboeken.nl%2fshop%2feen-klas-vol-glas|(title1)Bestel+het+boek+op+Zorgboeken.nl+via+deze+link|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes|(name)TL-LijstMetLinkjes|(width)|(height)^}

Snel naar informatie