Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Vervolg InZicht geeft nieuwe impuls wetenschappelijk onderzoek

15-07-2021

Het programma InZicht krijgt een vervolg in 2021. Dit programma doet wetenschappelijk onderzoek voor onze sector met geld van de steunstichtingen van Visio en Bartiméus. ZonMw voert het programma uit. Dat betekent een nieuwe impuls voor onderzoek voor mensen met een visuele beperking. Doel van het programma InZicht is wetenschappelijk onderzoek financieren voor mensen met een visuele beperking.

Subsidieoproep

In augustus wordt een subsidieoproep opengesteld. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen indienen voor onderzoeksprojecten. Over deze call voor wetenschappers volgt binnenkort meer informatie.

Impuls voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting InZicht en ZonMw zijn verheugd dat zij met dit vervolgprogramma de aandacht voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen kunnen voortzetten en versterken. ZonMw en Stichting InZicht gaan ervoor zorgen dat onderzoekers binnen het vakgebied en daarbuiten goed op de hoogte zijn van het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Onderzoekers kunnen daarmee optimaal gebruik maken van de opgebouwde kennis. Ten slotte wordt de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk uitgebouwd en versterkt. Bij de opzet en de uitvoering van de onderzoeksprojecten worden mensen met visuele beperkingen nauw betrokken.

Prioriteiten

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten voor dit vervolg bepaald. Gekozen is om voort te bouwen op de verworvenheden van InZicht. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op vragen uit de praktijk. Daarmee is het programma InZicht inhoudelijk optimaal verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

Achtergronden

Het programma InZicht bestaat sinds 1998 en gaat in 2021 zijn vijfde fase in. Het programma wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw zet de subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Een beoordeling op kwaliteit én op relevantie zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften in het veld.

Meer informatie

Senior programmamanager Dick Houtzager of programmasecretaris Rozemarijn Beemster bij ZonMw via Inzicht@zonmw.nl of 070 349 53 22.

Snel naar informatie