Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Sombere gevoelens? Daar is wat aan te doen

21-01-2021
Visio wil graag een nieuwe stapsgewijze behandeling van angst en somberheid onder de aandacht brengen. Want wist je dat maar liefst een op de drie ouderen (50+) met een visuele beperking last heeft van somberheid en/of angstklachten? Dat is meer dan twee keer zo vaak als bij goedziende leeftijdsgenoten. Klachten worden vaak niet herkend door ouderen of professionals. Met deze nieuwe evidence-basedaanpak waarbij de cliënt zelf de regie houdt, is er wél iets aan te doen.

Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting werken samen aan de invoering van een behandelprogramma om somberheid en angst tegen te gaan bij ouderen met een visuele beperking. Inmiddels zijn de drie organisaties allemaal gestart met een pilot om te testen hoe het programma in de praktijk werkt. Bij Visio loopt de pilot in Sittard. Als de pilot succesvol is, rollen we het programma uit binnen heel Visio.
Stepped Care Koninklijke Visio

Over het behandelprogramma

De behandelmethode bestaat uit vier stappen. Bij de eerste stap bieden we nog geen actieve hulp. Het gaat in deze fase vooral om bewustwording. Soms is dit al voldoende. Nemen de klachten niet af, dan is er een volgende stap mogelijk: een zelfhulpcursus "Blik op je Dip", met begeleiding en motivering door de professional. Biedt de tweede stap nog onvoldoende verlichting dan volgen nog twee stappen: probleemoplossende behandeling door bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog en als laatste stap een verwijzing naar de huisarts voor intensievere vormen van hulp. Na iedere stap besluiten de professional en de cliënt samen of doorgaan nodig en wenselijk is. Zo houdt de cliënt zelf de touwtjes in handen en bieden wij laagdrempelig ondersteuning.
 

Hoe herken je klachten?

Met een alerte houding op signalen kunnen we klachten tijdig herkennen en bespreekbaar maken. Om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en om passende ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk dat we de juiste vragen stellen. Hiervoor is een korte en betrouwbare vragenlijst beschikbaar de Patiënt Health Questionnaire (PHQ4). Tijdens de pilot in Zuid-Nederland nemen de intakers deze vragenlijst af.
 

De eerste ervaringen en reacties

Jacqueline Steege, intaker Revalidatie & Advies in Zuid merkt dat de PHQ4-vragenlijst een opening geeft om mensen bewust te maken van hun gemoedstoestand of van de gemoedstoestand van degene die ze begeleiden: “Onze ervaring is dat van de 25 cliënten die we gesproken hebben ongeveer een derde deel klachten ervaart. Als ik na een maand nog eens bel, geven mensen vaak aan dat ze zich bewuster zijn geworden van de klachten en er actiever met mensen in hun omgeving over zijn gaan praten. De score is hierdoor in de meeste gevallen al gedaald. Ook zijn er mensen die, omdat we de PHQ4-vragenlijst afnemen tijdens de intake, direct al een psychosociaal onderzoek willen. Deze cliënten gaan door naar de maatschappelijk werker. Zij nemen na een maand de PHQ4-vragenlijst opnieuw af om te kijken hoe het gaat.”

Desirée Cuperus, directeur Revalidatie & Advies, is enthousiast over de aanpak: “Hoe mooi is het dat we op deze manier onze dienstverlening heel wendbaar kunnen aanbieden aan onze cliënten. Ik hoop dat we er met dit behandelprogramma voor zorgen dat Blue Monday volgend jaar minder zwaar voelt voor oudere cliënten."
 

Scholing en implementatie

Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio hebben gezamenlijk een scholing ontwikkeld voor professionals. De ergotherapeuten, psychologen maatschappelijk werkers en ambulant begeleiders die meedoen aan de pilot hebben de training al gevolgd. Voordat we het behandelprogramma binnen heel Visio aanbieden, gaan alle professionals die ermee gaan werken de scholing volgen. Ook moeten we het programma onderdeel maken van de intake en de aanpak goed borgen in de zorgprogramma’s. De komende maanden zullen we de tijd nemen om managers en medewerkers mee te nemen in de stapsgewijze behandeling voor angst en somberheid en de ervaringen uit de pilot delen.
 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het project contact op met projectleider Judith Wijnen via judithwijnen@visio.org en bekijk de flyer Stapsgewijze behandeling van angst en somberheid. Er zijn 2 versies:
{^widget|(title2)Flyer+voor+professionals|(url1)%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2fFolders-en-brochures%2fA5-Flyer-Behandeling-voor-angst-en-somberheid-Clienten.pdf|(contentreversed)False|(name)TL-LijstMetLinkjes|(title1)Flyer+voor+cli%c3%abnten|(url2)%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2fFolders-en-brochures%2fA5-Flyer-Behandeling-voor-angst-en-somberheid-Professionals.pdf|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes|(width)|(height)^}

Snel naar informatie