Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio-paspoort: in één oogopslag meer weten over de visuele beperking van de cliënt

05-08-2021
Op de woongroep van VG-instelling Dichterbij in Gennep waar Wieteke Rijniers werkt en dienstverleningscoördinator is, waren veel vragen over het zicht van meerdere cliënten. Er werd contact gelegd met Koninklijke Visio voor ondersteuning op het gebied van slechtziendheid en blindheid. Doel was meer eenduidigheid rondom de kennis, benadering en mogelijkheden van de cliënt met een visuele en verstandelijke beperking. Visio maakt hiervoor gebruik van een Visio-paspoort. Dat is een document waarin in eenvoudige taal duidelijk beschreven staat wat de betreffende persoon ziet en hoe je hem/haar hierin kunt ondersteunen.


Gezamenlijke beeldvorming over het zien

Vanuit de intake, het visueel functie onderzoek, de observaties van Visio en een teambijeenkomst met alle medewerkers ontstond het concept van het Visio-paspoort, specifiek voor de cliënt op de woongroep waar zij werkzaam zijn. Wieteke en haar collega’s vulden en pasten het paspoort aan naar hun eigen ideeën. Iedereen werd betrokken bij het opstellen, daardoor ontstond een breed draagvlak. Tenslotte stelde Visio nog aanvullende vragen. Uiteindelijk was het op maat gemaakte paspoort voor gebruik gereed. 


In één oogopslag weten wat de cliënt ziet

Het Visio-paspoort is bruikbaar voor alle betrokkenen in het leven van de cliënt: familie, begeleiding, vrijwilligers en specialisten. Wieteke geeft aan dat ze regelmatig werken met invalkrachten op de woongroep. Dan is het handig om in één oogopslag op één A4 te lezen wat de cliënt nodig heeft wat betreft zijn visueel functioneren en overig zintuiggebruik. Ook stagiaires of nieuwe medewerkers worden op deze manier snel ingewerkt rondom de benaderingswijze van de cliënt. Een paar voorbeelden: de cliënt benaderen op ooghoogte en dat vooraf aankondigen, aan- en afkondigen van contact en activiteiten, verwerkingstijd geven en wachten op een reactie. 


“De wereld wordt groter gemaakt voor hem; ik gun dat iedereen met een visuele en verstandelijke beperking.”


Naast visuele mogelijkheden ook stimulans van de andere zintuigen

Wieteke vindt het een aanrader om met ondersteuning van de revalidatietherapeut en gedragswetenschapper van Visio zo’n paspoort te maken. Naast de visuele mogelijkheden staat er ook in beschreven wat aansluit qua stimulerende tijdsbesteding gericht op de andere zintuigen. Dat geeft uitdaging in het contact met de cliënt én een plezierige ervaring. 

Visio-paspoort visuele en verstandelijke beperking


“Mijn cliënt krijgt meer vertrouwen als er afgestemd en ingespeeld wordt op dingen die hij aangeeft. Hij bloeit daar van op en laat dan zelf meer interactie zien.”{^widget|(contentreversed)False|(name)TL-ReadMoreButton|(url0)https%3a%2f%2fwww.visio.org%2fnl-nl%2fexpertise%2fmeervoudige-beperking|(title0)Info+over+een+visuele+en+verstandelijke+beperking|(widget_displayname)Lees+meer+knop|(width)|(height)^}
 

Snel naar informatie