maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Amsterdam

Visio-school in HuizenVisio Onderwijs Amsterdam begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorger.

De school stimuleert de leerling binnen de eigen mogelijkheden eruit te halen wat erin zit. Dit gebeurt met respect voor ieders eigenheid en op verschillende gebieden, zoals rekenen/wiskunde, taalbeheersing of sociale vaardigheden en optimale weerbaarheid. Het onderwijs is daarbij gebaseerd op dezelfde leerdoelen als het reguliere onderwijs.

Methodes worden waar nodig aangepast en toegankelijker gemaakt.
 

Afdelingen

Speciaal basisonderwijs (so)

In het so zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid belangrijke pijlers. Naast het aanbod van alle "schoolse" vakken wordt er wekelijks tactiele en visuele training gegeven. De leerlingen leren om hun zintuigen zo optimaal mogelijk te gebruiken.  De "niveaugroepen" 1 t/m 8 zijn verdeeld over vier subgroepen. Hierdoor zijn er kleine groepen met maximaal twaalf leerlingen. Waar mogelijk wordt in niveaugroepjes instructie gegeven. Ook is er ruimte voor individuele begeleiding als dat nodig is.
 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met vmbo-bbl, vmbo-tl en havo

Het vso volgt het programma van het vmbo en de havo. De leerlingen kunnen het programma in hun eigen tempo te volgen. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuureducatie. Zo maken leerlingen eens in de twee jaar een cultuurreis. Ook sport neemt een belangrijke plaats in in onze school. We doen mee aan projecten waarbij de leerlingen kennis maken met sporten.
 

Levendige locatie

De school van Visio staat in Amsterdam-West, een levendige buurt met veel winkeltjes, restaurantjes en een markt. Hierdoor is het mogelijk om sommige lessituaties in de praktijk te oefenen. De tram en bus stoppen nagenoeg voor de deur. De school is dus goed te bereiken met het openbaar vervoer. Leerlingen van het vso krijgen vanaf het derde leerjaar les in het reizen met het openbaar vervoer van een ergotherapeut.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 60 00 Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam
onderwijsamsterdam@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.