maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Woonlocaties Huizen

In Huizen heeft Visio meerdere woonlocaties voor mensen met een visuele, verstandelijke en eventueel bijkomende beperking(en).
 

Zeisweg 2-4

Op Zeisweg 2-4 wonen ouderen met een visuele en verstandelijk beperking en bijkomende fysieke beperkingen. De woonsetting is zeer geschikt voor cliënten met een intensieve zorgvraag en is aangepast voor cliënten die afhankelijk zijn van een rolstoel. Op deze locatie bieden we 24-uurs intensieve begeleiding.
 

Zeisweg 6-8

Op Zeisweg 6-8 wonen cliënten met een visuele en verstandelijk beperking met bijkomende gedragsproblemen, mede door licht of matige psychiatrische problematiek. De woning is aangepast voor cliënten die afhankelijk zijn van een rolstoel.
 

Warmelo

Bij woonlocatie Warmelo wonen cliënten tussen de 20 en 75 jaar met een visuele en verstandelijke beperking en mogelijk licht psychiatrische problemen. Wij bieden een beschermde woonomgeving met intensieve 24-uurs begeleiding en (zeer) intensieve verzorging op basis van individuele hulpvragen.
 

Het Vooronder

Op woonlocatie Het Vooronder wonen cliënten met een visuele en verstandelijke beperking. De woning is volledig aangepast aan de doelgroep. In de woonsetting aan Het Vooronder kunnen cliënten ervaren hoe zij in de toekomst willen wonen: individueel of groepsgericht.
 

De Noord

Op woonlocatie De Noord wonen volwassenen of ouder wordende cliënten met een visuele en verstandelijk beperking en mogelijk een lichte lichamelijke beperking in de leeftijd tussen de 35 en 65 jaar. Bij De Noord bieden we sociale ondersteuning en begeleiding.
 

Vloedwal

De Vloedwal richt zich op de volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking. Het niveau van deze woongroep is matig tot licht verstandelijk beperkt. De cliënten zijn in grote mate zelfredzaam. Er is 24-uurs begeleiding gericht op de ontwikkeling van cliënten en het zich eigen kunnen maken van vaardigheden.
 

Celebeslaan

De woonlocatie aan de Celebeslaan is gericht op cliënten met een visuele en verstandelijke beperking. We bieden een beschermde woonomgeving met 24-uurs beschikbaarheid van begeleiding. Ondersteuning, toezicht of sturing wordt geboden door gekwalificeerde begeleiders afgestemd op de vraag en behoefte van cliënten.
 

De Marke De Meenthoek

De Marke-De Meenhoek is een woonzorgcentrum van de Stichting Cordaan. Visio huurt daar een aantal appartementen en biedt woonruimte aan 10 ouderen. Cliënten krijgen dagelijks, op vaste afgesproken momenten ondersteuning en begeleiding.
 
Wilt u meer weten over een woonlocaties? Neem dan contact op met 06-46 94 15 14 of mail naar infomidden@visio.org


Andere woonlocaties van Visio Wonen & Dagbesteding Midden

Dagbestedingslocaties van Visio Wonen & Dagbesteding Midden

Visio De Beek

Bij Visio De Beek kunnen zowel jongeren als ouderen (65+) met een visuele en eventueel bijkomende beperking verblijven, voor een korte of langere periode.
Lees over Visio De Beek

Woontraining Weesp

Woontraining Weesp is een trainingslocatie gericht op zelfstandig wonen en leven met een visuele beperking.
Lees over de woontraining