Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Geestelijke verzorging

Vlasborch-bewoners kunnen een beroep doen op geestelijke verzorging. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijk gesprek, kringen rondom geloof en het opstellen van een zorgplan rondom overlijden. Op maandag is de geestelijk verzorger aanwezig bij Visio De Vlasborch.
 

Vieringen en diensten

Op vier zondagen in de maand zijn er vieringen die geleid worden vanuit de Rooms-Katholieke traditie met een pater en/of een diaken of vanuit de Protestantse traditie door een geestelijk verzorger. Afhankelijk van de voorganger is er een Heilige Mis of een woord- en communieviering. Ook wordt eens per maand een woord- en gebedsdienst gehouden. Daarbij gaat de voorganger vanuit de protestantse traditie . Ook is het mogelijk dat bewoners de hostie op hun kamer ontvangen.

Tijdens kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen is er een feestelijke oecumenische viering. Daarin gaan de pater en de geestelijk verzorger samen voor.
 

Herdenkingsbijeenkomst

Als een bewoner is overleden wordt deze in een persoonlijke herdenkingsbijeenkomst een aantal weken na haar/zijn overlijden herdacht. Daarbij wordt ook de familie en/of mantelzorger uitgenodigd. 
 

Eigen koor

Wat Visio De Vlasborch bijzonder maakt, is dat we een eigen koor Avanti hebben met slechtziende en blinde bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Het koor wordt begeleid door een pianist. Zij ondersteunen de herdenkingsbijeenkomsten en eens per maand de zondagse viering en feestelijke vieringen.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.