Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Geestelijke verzorging bij Visio de Vlasborch

Op verschillende momenten kunnen bewoners een beroep doen op geestelijke verzorging. Denk hierbij onder andere aan persoonlijke gesprekken, kringen rondom geloven, of het opstellen van een zorgplan rondom overlijden. Op maandag is de geestelijk verzorger aanwezig bij Visio De Vlasborch.

Op vier zondagen in de maand zijn er vieringen die geleid worden vanuit de Rooms-Katholieke traditie met een pater en/of een diaken of vanuit de Protestantse traditie door een geestelijk verzorger. Afhankelijk van de voorganger is er een Heilige Mis of een woord- en communieviering. Tevens wordt één keer per maand een woord- en gebedsdienst gehouden, waarbij de voorganger vanuit de protestantse traditie voorgaat. Ook is het mogelijk, dat bewoners de hostie op hun kamer ontvangen. Dit gebeurt uiteraard in overleg.

Als een bewoner is overleden wordt deze in een persoonlijke herdenkingsbijeenkomst een aantal weken na haar/zijn overlijden herdacht, waarbij ook de familie en/of mantelzorger wordt uitgenodigd. 

Tijdens de kerkelijke hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, is er een feestelijke oecumenische viering, waarin de pater en de geestelijk verzorger samen voorgaan.

Wat Visio De Vlasborch bijzonder maakt, is dat we een eigen koor Avanti hebben met slechtziende en blinde bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Het koor wordt begeleid door een pianist. Zij ondersteunen de herdenkingsbijeenkomsten en één keer in de maand de zondagse viering en de feestelijke vieringen.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.