Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Visio De Vlasborch - Vught

Visio De Vlasborch is een verzorgingshuis voor ouderen met een visusbeperking. Naast langdurig wonen is er de mogelijkheid van logeren. Vanuit het ziekenhuis kan iemand met een verworven visuele beperking op de Vlasborch revalideren. Ook cliënten met een zzp kunnen revalidatie ontvangen.

De logeerkamer kan ook ingezet worden om de mantelzorger van de nog thuiswonende visueel beperkte oudere (tijdelijk) te ontlasten. Ook bieden we volledig pakket thuiszorg voor visueel beperkte ouderen die in de wijk wonen. Genoemde producten worden gefinancierd vanuit de eerste lijn, de WMO of een zorgzwaartepakket.

De Vlasborch biedt in het verzorgingshuis en de aanleunwoningen in Vught zorg, begeleiding en dagbesteding aan ouderen met een visuele beperking.

Samen vrije tijd delen

Ouderen met een visuele beperking hebben de dagelijkse verzorging thuis vaak wel geregeld. Maar er zijn altijd zaken die het leven leuker maken, zoals contact met leeftijdgenoten in dezelfde situatie.

De Vlasborch biedt dagelijks activiteiten voor mensen met een visuele beperking. Slechtziende of blinde ouderen worden met specialistische begeleiding, hulpmiddelen en andere aanpassingen ondersteund om weer activiteiten uit te voeren die ze vanwege hun visuele beperking niet meer konden doen. Dagverzorging is mogelijk voor een of meerdere dagen per week en vindt plaats in een aangepast gebouw onder deskundige begeleiding.

Contact

Neem voor deelname aan deze activiteiten contact op met uw gemeente of met Visio De Vlasborch via 088 586 15 00.

Bekijk de contactgegevens van Visio De Vlasborch in Vught.

De Vlasborch bij u thuis

Mensen die niet bij De Vlasborch wonen kunnen thuis of in een andere zorginstelling ondersteuning krijgen, zoals verzorging, begeleiding, dagbesteding of hulp in de huishouding.
Lees over Volledig Pakket Thuis bij De Vlasborch

Visio in de buurt

Visio De Vlasborch in Vught

Meer informatie over Visio De Vlasborch, voor senioren met een visuele beperking.