maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Visio De Vlasborch - Vught

Visio De Vlasborch is een verzorgingshuis voor ouderen met een visusbeperking. De Vlasborch biedt in het verzorgingshuis en de aanleunwoningen in Vught zorg, begeleiding en dagbesteding aan ouderen met een visuele beperking. Naast langdurig wonen is er de mogelijkheid van logeren. Vanuit het ziekenhuis kan iemand met een verworven visuele beperking op de Vlasborch revalideren. Ook cliënten met een zzp kunnen revalidatie ontvangen. De logeerkamer kan tevens ingezet worden om de mantelzorger van de nog thuiswonende visueel beperkte oudere (tijdelijk) te ontlasten. Daarnaast bieden we volledig pakket thuiszorg voor visueel beperkte ouderen die in de wijk wonen. Genoemde producten worden gefinancierd vanuit de eerste lijn, de WMO of een zorgzwaartepakket.

Samen vrije tijd delen

Ouderen met een visuele beperking hebben de dagelijkse verzorging thuis vaak wel geregeld. Maar er zijn altijd zaken die het leven leuker maken, zoals contact met leeftijdgenoten in dezelfde situatie. De Vlasborch biedt dagelijks activiteiten voor mensen met een visuele beperking. Slechtziende of blinde ouderen worden met specialistische begeleiding, hulpmiddelen en andere aanpassingen ondersteund om weer activiteiten uit te voeren die ze vanwege hun visuele beperking niet meer konden doen. Dagverzorging is mogelijk voor een of meerdere dagen per week en vindt plaats in een aangepast gebouw onder deskundige begeleiding.

Contact

Neem voor deelname aan deze activiteiten contact op met uw gemeente of met Visio De Vlasborch via 088 586 15 00. Bekijk de contactgegevens van Visio De Vlasborch in Vught. Kijk in onze agenda voor alle openbaar toegankelijke activiteiten van De Vlasborch. Dit korte filmpje geeft een beeld van ons woonzorgcentrum.
logo van het wijkpunt De Vlasborch is als wijkpunt ook gastvrij voor andere inwoners van de gemeente Vught.

Neem contact op met de intaker

Wilt u zich aanmelden bij De Vlasborch, dan kunt u terecht bij de intaker van ons woonzorgcentrum, Romy Annuschek.
Lees meer

De Beweegtuin

De Beweegtuin van Visio De Vlasborch is een fraai aangelegde tuin met beweegtoestellen, aangepast voor slechtziende of blinde mensen.
Lees meer over de Beweegtuin

De Vlasborchmethode

Deze methode richt zich op samen wonen, werken en op bezoek komen bij De Vlasborch. We streven goede zorg en dienstverlening voor blinde en slechtziende ouderen. Iedereen denkt en praat mee.
Lees over de Vlasborchmethode

De Vlasborch bij u thuis

Mensen die niet bij De Vlasborch wonen kunnen thuis of in een andere zorginstelling ondersteuning krijgen. Denk aan verzorging, begeleiding, dagbesteding of hulp in de huishouding.
Lees over Volledig Pakket Thuis bij De Vlasborch

Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en/of familieleden van de cliënt zijn van onschatbare waarde. Ze zijn belangrijk en betrokken. Mede door vrijwilligers zijn er bij De Vlasborch veel mogelijkheden voor activiteiten.
Lees over mantelzorgers en vrijwilligers

Wijkpunt De Vlasborch

Visio De Vlasborch is een van de wijkpunten in de gemeente Vught. Inwoners van Vught kunnen bij De Vlasborch terecht voor activiteiten, een kopje koffie, informatie en een maaltijd.
Lees over Wijkpunt De Vlasborch

Visio in de buurt

Visio De Vlasborch in Vught

Meer informatie over Visio De Vlasborch, voor senioren met een visuele beperking.