maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Beheer Administratie Cliëntgelden (BAC)

Keuzemogelijkheden en spelregels voor het beheer van financiën

Uw zoon, dochter of verwant woont bij Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland of gaat daar wonen. Hoe is het financiële beheer voor hem of haar geregeld? Bewoners kunnen dat vanwege hun beperking(en) meestal niet zelf. Toch hebben zij een inkomen, (WAJONG of AOW) soms is er spaargeld en er zijn persoonlijke uitgaven voor bijvoorbeeld kleding, ontspanning of vakantie. U kunt het financiële beheer zelf doen, maar u kunt dit ook laten doen door de stichting Beheer en Administratie Cliëntgelden (BAC) in Vries.
 

Stichting BAC

Stichting BAC is een onafhankelijke stichting met een onafhankelijk bestuur waarin ouders en/of verwanten van de bewoners van Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland (Vries, Emmen, Burgum en Meppel) en externe deskundigen zitting hebben.
U kunt bij de stichting BAC terecht voor het financiële beheer van cliëntgelden, waaronder ook:
  • belastingaangiftes; hiervoor schakelt de stichting BAC een gespecialiseerd bedrijf in en afhankelijk van bewerkelijkheid wordt door dit bureau een bedrag in rekening gebracht
  • aanvraag zorgtoeslag
  • afwikkeling van de eigen bijdragen Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • aanvraag WAJONG of AOW

Kosten

De dienstverlening van Stichting BAC is niet gratis. Stichting BAC brengt de kosten jaarlijks in rekening en indexeert het basisbedrag zo nodig jaarlijks.
 

Voorwaarden en spelregels

U kunt de stichting BAC inschakelen als:
  • uw zoon, dochter of verwant meerderjarig is en er geen curatele of onderbewindstelling is
  • u curator of bewindvoerder van uw zoon, dochter of verwant bent.

Samenvatting van de spelregels van Stichting BAC:

  •  De uitgaven van de bewoner moeten uit structurele inkomsten (uitkering, rentebaten) gedekt kunnen worden. Stichting BAC werkt niet mee aan het aangaan van schulden. 
  • Als er geen verzekering van uitvaartkosten bestaat, dan dient er een spaarsaldo van ten minste € 6.000,- te zijn.
  • Als de bewoner ervoor kiest om buiten het werkgebied van Visio Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland te gaan wonen, dan eindigt het beheer van zijn financiën door stichting BAC.
  • De cliënt heeft een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank.  

Verantwoording

Als de stichting BAC het beheer van de bewonersfinanciën op zich neemt, leggen we met u de afspraken en spelregels vast in een beheersovereenkomst. Jaarlijks ontvangt u een verantwoording van inkomsten, uitgaven en banksaldi. Als u optreedt als curator of bewindvoerder van de bewoner, kunt u deze verantwoording gebruiken voor uw rapportage aan de kantonrechter.
 

Contact

U kunt stichting BAC bereiken via telefoonnummer 088 586 13 78. Wilt u meer informatie over Visio De Brink of een keer langskomen? Neem dan contact op met manager Wonen & Dagbesteding Ester Boers via estherboers@visio.org of 06 20 40 27 42.
Bekijk de contactgegevens van Visio De Brink en volg Visio De Brink op social media:     @visiodebrink.

Wonen & Dagbesteding in de regio Noord

Andere locaties van Wonen & Dagbesteding in de regio Noord bij Visio zijn:

Meer informatie over Visio De Brink?

Lees meer over de dagbesteding bij Visio De Brink