Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Beheer Cliëntengelden De Blauwe Kamer

Waarom een Stichting Beheer Cliëntengelden De Blauwe Kamer?

Visio De Blauwe Kamer heeft een groot aantal cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Meestal beheren ouders, een broer of zus of een wettelijk vertegenwoordiger de inkomsten en uitgaven voor onze cliënten. Maar die taak kan nogal belastend zijn. Om de administratie en financiële zorgen van verwanten of wettelijk vertegenwoordigers van de cliënt te verlichten, is een onafhankelijke stichting in het leven geroepen: de Stichting Beheer Cliëntengelden De Blauwe Kamer.

Wat doet de stichting?

Het doel van de stichting is nadrukkelijk alleen het beheer en administratie van cliëntengelden. De wettelijke vertegenwoordiging (mentorschap en bewindvoering) wordt niet overgenomen. Zij neemt taken op zich als het invullen van belastingpapieren, het aanvragen van uitkeringen, het maken van financiële overzichten ten voor de verantwoording voor het kantongerecht, het adviseren over een zo gunstig mogelijke zorgverzekering en het onderhouden van contacten met de Rabobank om zo optimaal mogelijke rentetarieven te verkrijgen. Het jaarlijks verantwoordingsoverzicht wordt aan de wettelijk vertegenwoordiger/bewindvoerder ter beoordeling en ondertekening voorgelegd en kan gebruikt worden voor de verantwoording aan de kantonrechter. Momenteel maken ongeveer tachtig cliënten van Visio gebruik van de diensten van stichting.

Werkwijze

De stichting is onafhankelijk van Koninklijke Visio. Het bestuur bestaat uit ter zake deskundige familieleden van cliënten en ex-cliënten. Omdat de stichting zelf geen personeel in dienst heeft (en ook niet wil hebben) is  een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Visio. Een aantal Visio-medewerkers verzorgt de administratie. Contactpersoon voor de administratie is Peter Meijer.

Deelname

De stichting vraagt voor haar diensten een bescheiden vergoeding. In 2016 was dat 260 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De jaarrekening van de Stichting wordt jaarlijks beoordeeld door een externe accountant.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over de stichting contact op met Peter Meijer via 088 585 8629 of petermeijer@visio.org. Hij kan u eventueel ook doorverwijzen naar een van de bestuursleden.

Bekijk de contactgegevens van Visio De Blauwe Kamer in Breda.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.