Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Flexibele zorg

De zorg delen wanneer het u uitkomt

Veel ouders willen dat hun zoon of dochter met een visuele en een verstandelijke of meervoudige beperking zo lang mogelijk thuis kan wonen. Maar de zorg voor een kind met een visuele, verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking is niet altijd makkelijk. Soms is het prettig om de zorg even te kunnen overlaten aan anderen. Bij Visio De Blauwe Kamer kunt u terecht voor gespecialiseerde flexibele zorg: logeren (met behandeling), naschoolse opvang of andere vormen van opvang (bijvoorbeeld thuis) en vakantieactiviteiten. De ondersteuning is op de persoon afgestemd en wordt in nauwe samenwerking met cliënt en ouders aangeboden. Flexibele zorg noemen we dat.

Bekijk de video over flexibele zorg bij De Blauwe Kamer.
 

Behandeling

Behandeling is een vanzelfsprekend onderdeel van de flexibele zorg die we bij Visio aanbieden. Bij de aanvang van de zorgverlening brengen we de specifieke situatie in kaart. We gaan in gesprek met u als ouders om uw zoon of dochter te leren kennen en de voorwaarden en wensen voor goede zorg door te spreken. Daarnaast heeft Visio een speciaal team dat de visuele functies onderzoekt. De resultaten van het gesprek en het onderzoek worden vertaald in praktische handreikingen voor de begeleiding en aanbevelingen voor de behandeling. Is er behoefte aan training in oriëntatie en mobiliteit? Zijn er vragen op het gebied van logopedie? Met dit soort vragen gaan we, in nauwe samenwerking met u, aan de slag. Daarbij kijken we niet alleen naar de beperkingen, maar vooral naar wat uw zoon of dochter wél kan.

Zorg in onderwijs

Gaat uw zoon of dochter naar school? Als er individuele zorgondersteuning in de klas nodig is, dan kan Visio die bieden. Denk hierbij aan hulp bij het eten, ondersteuning bij de toiletgang, verpleegtechnische handelingen en begeleiding bij vaklessen zoals muziek en beweging. Met zorg in onderwijs neemt Visio de zorgmomenten over van de leerkracht. De leerling wordt geholpen door vaste vertrouwde begeleiders. 

De leerkracht kan zich dankzij de inzet van deze gespecialiseerde begeleiders op de leerdoelen van het kind blijven richten. En voor de leerling werkt het zorgmoment vaak ook als rustpunt of juist als een moment om door middel van extra beweging de energie te reguleren. Het resultaat is dat de leerling tijdens de lessen de concentratie beter vast kan houden.
 

Buitenschoolse specialistische begeleiding

Als de schooldag van Visio in Breda afgelopen is, kunnen de leerlingen in hetzelfde gebouw terecht voor buitenschoolse specialistische begeleiding. Ook op zaterdag, tijdens studiedagen en in de vakantie zijn we open. Hier kunnen ze ontspannen en op adem komen. Tegelijkertijd sluiten de begeleiding en de aangeboden activiteiten heel bewust aan bij de doelen die thuis en op school zijn vastgesteld. Een leuke tijd hebben en het op peil houden en verdiepen van vaardigheden gaan hier hand in hand. De leerlingen eten ook bij de buitenschoolse begeleiding. 

De lijnen tussen de begeleiders en de medewerkers van school zijn kort en er wordt evenals op school op een methodische manier gewerkt. Visio beschikt in de buitenschoolse specialistische begeleiding over ruime faciliteiten, waaronder een ruimte voor sensorische stimulatie (snoezelen), een speelplein en een prikkelarme ruimte. Uiteraard is de omgeving aangepast op de visuele beperking. In de vakantieweken is de buitenschoolse begeleiding de gehele dag beschikbaar.
 

Vakantieproject

Tweemaal per jaar, in het najaar en de zomer, richt Visio het schoolgebouw en de buitenruimte op De Blauwe Kamer in als vakantieparadijs. In een groep van maximaal acht personen doet uw zoon of dochter een of twee weken mee met allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Dit vakantieproject wordt gecoördineerd en aangestuurd door medewerkers van Visio. Ze werken nauw samen met een team van deskundige vrijwillige begeleiders, die vaak al meerdere vakantieprojecten voor hun rekening genomen hebben.
 

Logeren met specialistische begeleiding

Het kan voor mensen met een visuele beperking – en hun ouders – een uitkomst zijn dat ze van tijd tot tijd bij Visio De Blauwe Kamer kunnen logeren. Veel mensen komen voor een of meerdere vaste dagen naar het logeerhuis, soms ook vanwege de reisafstand van huis naar school. Ook in de weekenden wordt logeren aangeboden, het logeerhuis is 365 dagen per jaar geopend. Er geldt geen leeftijdsgrens voor het logeren. Per dag stellen de begeleiders in aansluiting op de behoeften en wensen van de aanwezige cliënten een programma samen. Er zijn activiteiten op De Blauwe Kamer, zoals spelletjes doen, zwemmen of samen koken of bakken, maar ook daarbuiten, zoals samen boodschappen doen of een wandelingetje in de omgeving.

De activiteiten op De Blauwe Kamer sluiten gericht aan op de doelen waar ook thuis en op school aan gewerkt wordt. En er zijn korte lijnen met de medewerkers van school en dagbesteding, maar ook met overige disciplines zoals gedragswetenschappers en logopedisten.

De woning is helemaal aangepast op de visuele beperking, met verwijzers aan de deur die duidelijk maken waar je bent, voelbare structuur op de grond die de route aangeeft en een doordacht gebruik van licht en contrast. Ook de omgeving, het terrein van De Blauwe Kamer, is afgestemd op mensen met een visuele beperking.
 

Bekostiging

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dagbesteding en kortdurend verblijf (logeren) vallen onder de Wmo/Jeugdwet. Ook hier kan Visio u ondersteunen bij het aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.
 

Informatie en aanmelden

Hebt u vragen over flexibele zorg bij Visio De Blauwe Kamer, wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding of wilt u uw kind of familielid aanmelden? Neem dan contact met ons op via 088 585 85 85.

Neem contact op met de intaker

Mensen die zich willen aanmelden bij Visio De Blauwe Kamer kunnen terecht bij intakers van Wonen & Dagbesteding Zuid-Nederland Anne van Well (links op de foto) en Deborah Ketelaars (rechts). "Wij geven informatie aan (potentiële) cliënten. We brengen een woon-, logeer- of dagbestedingsaanvraag van de cliënt in kaart zodat er naar een geschikte plek gezocht kan worden binnen Visio. Ook sluiten we aan bij rondleidingen op de locaties en we voeren de intakes met potentiële cliënten. Daarnaast beantwoorden we vragen over de financiering en indicering."
Meer informatie