Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

De route naar werk

Op zoek naar werk – hoe pak ik dat aan?

Er is geen standaard route om aan werk te komen. Het kan op verschillende manieren, met en zonder ondersteuning, solliciteren op vacatures en/of actief je netwerk inzetten. Wel zijn er enkele zaken die u beslist moet doen, of die u juist moet laten. Binnenkort vindt u hier een checklist/stappenplan om uw route naar werk uit te stippelen.
 

Kansen en mogelijkheden

Meer en meer werkgevers zijn vooral geïnteresseerd in uw kennis en kwaliteiten. Past u bij het bedrijf, heeft u wat toe te voegen, dan nemen ze uw beperking steeds vaker voor lief en regelen wat nodig is. Goed inzicht in eigen kwaliteiten is daarbij van groot belang. Ook in eventuele aanvullende kwaliteiten, de compenserende vaardigheden, die u vanwege uw visuele beperking eigen heeft gemaakt. Want juist dát zou weleens het verschil kunnen maken.

Jezelf goed kunnen presenteren, weten wat je wilt en kunt, zijn succesfactoren in sollicitatiegesprekken en tijdens “meet & greet” bijeenkomsten. Visio kan u daarbij helpen.
 

Werk, uitkering en ondersteuning

Op de route naar werk kunt u te maken krijgen met UWV of de gemeente. Dit is afhankelijk van uw huidige situatie, namelijk het al dan niet hebben van een uitkering, het soort uitkering en de mate waarin u geacht wordt te kunnen werken (werkvermogen). Een kort overzicht:
 

UWV

  • WIA, WAO, Ziektewet (ZW), WGA
  • Wajong
  • WW

Gemeente

  • Geen uitkering
  • Participatiewet (voorheen o.a. Bijstandsuitkering)
UWV en gemeente kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar werk. Ze kunnen ook een re-integratiebureau zoals Visio Zicht op Werk inschakelen. Uw voorkeur wordt daarbij zeker meegenomen. Betaald werk heeft altijd invloed op uw uitkering. Over het algemeen wordt u van werk financieel altijd beter, want een deel mag u zelf houden. Alleen bij de oude Wajong (voor 2010 ingestroomd) ligt dat anders. Daar moet u alles afstaan tot aan de hoogte van uw uitkering. Deze situatie wordt steeds minder van toepassing na de herkeuring van Wajongers. Indien zij werkvermogen hebben, worden ze automatisch in de werkregeling van de nieuwe Wajong geplaatst. Neem voor meer informatie contact op met UWV of uw adviseur arbeid.
 

Participatiewet -herkeuring Wajongers

Eén van de consequenties van de invoering van de Participatiewet is dat alle Wajongers herkeurd worden. Daarbij wordt opnieuw vastgesteld in hoeverre zij in staat zijn te werken volgens de huidige zienswijzen hierop. Dit herkeuringsproces is in juli 2015 gestart en duurt tot en met 2018. Herkeuren gebeurt zoveel mogelijk op basis van het bestaande dossier, maar ook gesprekken met verzekeringsartsen kunnen plaatsvinden. Lees meer over de gevolgen van de Participatiewet.

Visio in de buurt

Brochure over Visio Zicht op Werk

In de algemene brochure Visio Zicht op Werk vindt u overzichtelijk alle informatie over de mogelijkheden om mensen met een visuele beperking te ondersteunen.