maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

(Dreigend) uitval

Herkent u dit ook? U krijgt steeds meer moeite om het werktempo vol te houden, het lezen van documenten gaat steeds langzamer, u maakt meer fouten en/of u wordt sneller en vaker moe. Tijd om aan de bel te trekken! Onze ervaring is dat werkgevers liever vroegtijdig hiervan horen, zodat ze deze dreigende uitval mogelijk kunnen voorkomen.
 

De gevolgen van uitval

Het voorkomen van uitval op het werk is niet alleen van belang voor de werkgever, ook voor uzelf. Uitval betekent een onzekere situatie; contact met collega’s wordt minder, u belandt in een ander circuit. In het tweede ziektejaar wordt veelal slechts 70% van het salaris uitbetaald. Als u zich toch ziek moet melden, krijgen u en uw werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet regelt dat tijdig allerlei acties worden ondernomen die ervoor moeten zorgen dat u zo snel mogelijk kunt re-integreren. In principe in uw eigen functie, maar ook een andere functie binnen uw bedrijf of zelfs bij een ander bedrijf horen uiteindelijk tot de mogelijkheden.
 

Wat te doen bij de terugkeer naar werk?

Als het verzuim langer gaat duren, zal na enige weken een plan van aanpak voor uw re-integratie moeten worden opgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg tussen u, uw werkgever en de bedrijfsarts. Daarin wordt bepaald welke stappen moeten leiden tot uw terugkeer naar werk. Die kunnen bestaan uit medische interventies, behandelingen, revalidatie en trainingen. Maar ook taak- en/of uuraanpassing kan tot de mogelijkheden behoren. Over het tempo van terugkeer in werk, waar dan ook, worden eveneens afspraken gemaakt. U bent verplicht om aan uw re-integratie mee te werken. Doet u dit niet en het komt uiteindelijk tot een keuring door UWV, dan kan er een loonsanctie volgen. Ook uw werkgever kan een boete krijgen als er onvoldoende inspanning wordt verricht.
 
Na één jaar verzuim volgt een arbeidsdeskundig onderzoek. Daarin wordt bepaald of terugkeer in de eigen functie of in een andere functie binnen het bedrijf mogelijk is. Dit wordt spoor-1 genoemd. Als dat niet mogelijk is, ook niet na aanpassing van de werkomgeving, moet de werkgever actie ondernemen om werk bij een andere werkgever te vinden. Dat laatste heet een spoor-2 traject.
 

WIA-keuring

Als het niet lukt om passend werk te vinden voor voldoende uren, wordt na één jaar en negen maanden een WIA-keuring aangevraagd. Een verzekeringsarts voert deze keuring uit. Hij bepaalt in hoeverre u in staat wordt geacht te kunnen werken. Vaak krijgt u dan ter compensatie op verminderd loon een WIA-uitkering. Bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt u een IVA-uitkering. U hoeft van UWV dan niet meer te zoeken naar betaald werk.
 

Vroegtijdig expertise inschakelen

Visio begeleidt jaarlijks ongeveer 400 mensen met een visuele beperking op de werkvloer. Sinds begin jaren negentig hebben we expertise op dit gebied opgebouwd. In het hele re-integratietraject is het belangrijk om Visio vroegtijdig in te schakelen. Dat voorkomt vaak een moeizame weg terug naar het werk. Ook als u nog werkt is het Visio een goede optie om preventief actie te ondernemen.

Werkomgeving

Uw werkomgeving is een belangrijke succesfactor voor uw re-integratie.
Lees meer over de werkomgeving

Visio in de buurt

Brochure over Visio Zicht op Werk

In de algemene brochure Visio Zicht op Werk vindt u overzichtelijk alle informatie over de mogelijkheden om mensen met een visuele beperking te ondersteunen.