maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

De Participatiewet in het kort

De Participatiewet is in 2015 van kracht geworden. De Bijstand, Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de oude Wajong, zijn in deze nieuwe regeling samengevoegd. Iedereen die aan de criteria voldoet, heeft dezelfde rechten (en plichten). Je hebt bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij het vinden van werk. Je kunt gebruik maken van voorzieningen zoals een hulpmiddel of een jobcoach op het werk. En onder bepaalde voorwaarden heb je  recht op een (aanvullende) uitkering. De mate waarin je ondersteuning krijgt, bepaalt de gemeente waar je woont. De gemeente gaat er vanuit dat je jezelf voor 100% zult inzetten om een baan te vinden en aan het werk te blijven.
 
De Participatiewet is er voor iedereen die niet of niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Er zijn wel strenge criteria voor opgesteld. Je komt er niet zomaar voor in aanmerking. Deze criteria worden beoordeeld via de Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen. Dat is het startpunt voor iedereen die niet zelfstandig aan het werk kan komen.