maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Psychologische behandeling voor kinderen

Gelukkig groeien de meeste kinderen met een visuele beperking op zonder al te veel problemen, maar er kan zich een periode voordoen waarin het kind minder goed in zijn vel lijkt te zitten, de ontwikkeling even niet 'vanzelf' lijkt te gaan en hulp van buitenaf korte tijd nodig is. Het is bekend dat kinderen met een (visuele) beperking kwetsbaarder zijn voor het krijgen van sociaal- en emotionele problemen.
 

Aanleiding voor behandelingen

Het opzetten van kortdurende psychologische behandelingen binnen Revalidatie & Advies Kind en Jeugd Haren komt voort uit de hulpvragen die worden gesteld vanuit de cliënt, maar ook met input van ouders/verzorgers en professionals van Visio. Voor cliënten, jonger dan 18 jaar, met een hulpvraag op psychologisch vlak in combinatie met/gerelateerd aan de visuele problematiek is geen passend aanbod voor handen bij onze ketenpartners.

Binnen Visio wordt er bij Revalidatie & Advies Haren gestart met het geven van behandelingen door Angela Voorwinde-Mintjes (orthopedagoog – generalist NVO) en Eline Kreuze (orthopedagoog NVO). Andere locaties zullen volgen.
 
De volgende hulpvragen kunnen onder andere worden behandeld: lage zelfwaardering, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, schaamte, angsten, 'anders-zijn', opstandigheid, coping problematiek, sociale problemen, inzicht in en verwerking van (de gevolgen van) de visuele beperking in de verschillende levensfasen, toekomstbeeld bijstellen, acceptatieproblemen, depressieve gevoelens (rouw) als gevolg van blindheid of afnemende/verlaagde visus of algehele gezondheid.
 
Naast dat de behandelingen in eerste instantie gericht zijn op kinderen, worden de ouders uiteraard ook betrokken bij de behandeling. De mate waarin is afhankelijk van de hulpvraag en het kind zelf (onder andere leeftijd). Daarnaast kan er directe ouderondersteuning plaatsvinden (en daarbij indirect voor het kind).
 

Intern of extern behandelen?

We verwijzen door naar een externe aanbieder wanneer bij de aanvraag of intake al duidelijk is dat andere niet-visuele problemen voorliggend zijn en/of de problematiek (te) complex is of de cliënt om een andere reden kiest voor een andere aanbieder. Bij twijfel vindt anoniem overleg plaats met een externe aanbieder. Ook kan samengewerkt worden t.a.v. behandeling, door bijvoorbeeld vanuit Visio het onderdeel visuele beperking te borgen (en/of de problematiek die hieruit voortkomt) in een groter (extern) behandeltraject.
 

Werkwijze behandeltraject

Er vindt een intakegesprek plaats door de behandelaar. Hierbij zijn zowel  ouders als kind aanwezig, tenzij de situatie vraagt om een andere vorm. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en wordt gesproken over een wenselijk resultaat. Ook wordt hier gesproken over de randvoorwaarden en het aantal sessies. De setting hangt onder andere af van de hulpvraag. In hoeverre wordt bijvoorbeeld betrokkenheid van ouders gewenst (door zowel cliënt, ouders en de behandelaar)? Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld. Gedurende de behandelingen en aan het einde van de geplande sessies wordt er geëvalueerd.