maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Signalen om doofblindheid te herkennen

De combinatie van een visuele en auditieve beperking blijft vaak onopgemerkt. Dit is begrijpelijk, omdat het niet altijd eenvoudig te herkennen is voor de omgeving. En oudere mensen vinden het al snel iets dat nou eenmaal hoort bij de leeftijd. Veranderingen in functioneren kunnen ten onrechte worden toegeschreven aan bijvoorbeeld dementie.
 
Het is van belang om de signalen van een gecombineerde visuele en auditieve beperking te (her)kennen, want het onopgemerkt blijven ervan kan leiden tot onder andere depressiviteit, isolement, gedragsproblemen en passiviteit.
 

Signalen van doofblindheid

  • Toename passiviteit en/of minder meedoen aan activiteiten
  • Contact mijden met andere mensen
  • Schrikken als iemand de kamer in komt
  • Geen telefoon meer opnemen, post ongeopend laten liggen
  • Radio en tv niet meer aanzetten of met het geluid heel hard
  • Depressieve uitlatingen doen, onzeker zijn over eigen functioneren
  • Vertraagd, niet alert reageren
  • Vergeetachtig overkomen
  • Vermoeidheid
  • Kleine ongelukjes (beker omstoten, misgrijpen)

Visio in de buurt

Tipkaart communicatie doofblinden

Iedereen doet mee in onze maatschappij. Dat is waar Visio voor staat. Met de tips uit de brochure Tips voor communicatie en omgang met mensen die slecht zien én slecht horen helpen wij u graag op weg in het contact met doofblinde mensen.