maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Specialistische begeleiding

Wie slechtziend of blind is, loopt in het dagelijks leven soms tegen praktische zaken aan. Boodschappen doen, bankzaken regelen, administratie. Soms lukt het niet zoals men zou willen. Specialistische begeleiding kan een uitkomst bieden bij het zelfstandig blijven wonen en meedoen in de maatschappij.
 

Begeleiding in uw eigen woonomgeving

Specialistische begeleiding is één van de diensten van Visio. Mensen van boven de 18 jaar met een visuele beperking en bijkomende problematiek kunnen hiervan gebruik maken. De specialistische  begeleiders zijn geschoold in het begeleiden van mensen met een visuele beperking en ondersteunen het zelfstandig wonen op een praktische en actieve manier. De begeleidingsvragen zijn heel verschillend. Specialistische begeleiding is maatwerk en voorziet in wat nodig is. Het aantal uren en het soort begeleiding kan dus variëren. Ondersteuning kan onder meer worden gegeven bij:
  • het organiseren van het huishouden
  • het opbouwen van sociale contacten
  • het coördineren van de hulpverlening
  • het signaleren en bespreken van oplossingen voor praktische en emotionele problemen
  • het signaleren van hulpvragen over omgaan met hulpmiddelen en aanpassingen
  • het aanleren en omgaan met deze hulpmiddelen kan door andere hulpverleners van Visio worden gedaan
  • het oefenen van praktische vaardigheden
  • bij het op orde houden van de energiebalans
  • het organiseren en voorlezen van de administratie, financiën en correspondentie

Specialistische begeleiders goed op de hoogte

De specialistisch begeleider is goed op de hoogte van alle mogelijkheden binnen Visio en daarbuiten. Dat betekent dat er bij vragen, altijd een verwijzing naar andere diensten binnen of buiten Visio mogelijk is. De specialistische begeleiding valt onder de Wmo. Visio kan ondersteunen bij een aanvraag bij de gemeente voor deze begeleiding.
 

Aanmelden

Bel om u aan te melden met het Clientservicebureau  op 088 585 85 85
 

Meer informatie

Voor een vrijblijvend informatief gesprek of bij vragen neem dan contact op met de manager Specialistische begeleiding: