maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Wethouder test toegankelijkheid binnenstad Apeldoorn

Bron: Artikel in Straatbeeld van 30 november 2014

In Nederland wonen ongeveer 350.000 blinde of slechtziende mensen. Dit aantal zal, met name door de vergrijzing, in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Een bekend gegeven voor veel gemeenten, maar hoe richt je de openbare ruimte zo in dat ook voor deze groep de toegankelijkheid is gegarandeerd? Met het oog op de participatiesamenleving is dit immers een belangrijk aandachtspunt. Dit onderkent ook de gemeente Apeldoorn. Daarom nam wethouder Detlev Cziesso tijdens de Week van de Toegankelijkheid onder begeleiding van een ervaringsdeskundige van Koninklijke Visio, de toegankelijkheid voor visueel beperkte mensen persoonlijk onder de loep. 

 
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is van mening dat de toegankelijkheid in de Apeldoornse binnenstad al goed is geregeld, maar dat er altijd verbeterpunten zijn. De wethouder heeft zelf kunnen ervaren hoe goed bereikbaar de binnenstad is en waar deze verbeterpunten liggen. Geblindeerd en met een taststok ging hij samen met beleidsmedewerkers Bert de Leeuw en Maarten van Ruiter op pad.
 

Toegankelijkheid openbare ruimte

Visio wilde op deze manier bijdragen aan de bewustwording van de gemeente Apeldoorn dat visueel beperkte mensen graag zelfstandig gebruik willen maken van de openbare ruimte. Petra Groothuis van Visio: “Doodeng, was de eerste reactie die we kregen. Ze hadden geen idee waar ze waren en vonden de verkeersgeluiden redelijk beangstigend.” Al snel stuitten ze op het eerste obstakel. “De geleidelijnen bij de bushalte lopen precies tot de paal van het bushokje; deze worden straks omgeleid zodat de lijn niet meer plotseling stopt”, vertelt Groothuis. “Na afloop was de wethouder overtuigd van de noodzakelijke aandacht voor een toegankelijke openbare ruimte en is afgesproken dat Visio het thema  jaarlijks onder de aandacht moet brengen binnen de gemeente, ook bij de raad en de winkeliersvereniging. Winkeliers beseffen vaak niet dat bijvoorbeeld hun reclameborden in de looproute staan.”

 

Brochure Visio Zicht op Toegankelijkheid

Ter inspiratie ontving de gemeente Apeldoorn de nieuwe brochure ‘Visio Zicht op Toegankelijkheid’. Groothuis licht toe: “De brochure heeft als leidraad vooral in een vroeg stadium na te denken over de toegankelijkheid, waarbij vanuit de gebruiker denken voorop staat. Het is niet ons doel om de straten vol te leggen met geleidelijnen, integendeel, maar het is wel van belang de openbare ruimte en openbare gebouwen zo in te richten dat iedereen er goed gebruik van kan maken. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht voor deze doelgroep in Shared Space gebieden.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.