Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Training voor gemeenten: hoe kom ik tot een goede inclusieagenda?

Participatie in de samenleving op voet van gelijkheid is een van de doelstellingen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) dat Nederland op 14 juli 2016 ratificeerde. Inclusieagenda gemeenten De rijksoverheid vindt dat iedereen recht heeft op dezelfde kansen in de samenleving. Gemeenten zijn daarom verplicht om in een zogenaamde inclusieagenda aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst gemeenten wel actief op de verplichting (vanuit het sociaal domein) om een lokaal plan voor inclusie te maken. Steeds meer gemeenten hebben inmiddels dan wel een inclusieagenda, maar blijven steken in de uitvoering ervan.

 

Het is onze ambitie om de komende jaren gemeenten te helpen met het concretiseren van hun lokale inclusieagenda. Wat dit concreet betekent? Dat gemeenten na het volgen van onze training een agenda over inclusie hebben en dat ze op weg geholpen zijn om de uitvoering ervan te realiseren. Wij helpen ze graag hierbij. Het is de kunst om alles in basis toegankelijk te maken voor iedereen, al is er een grens en kan niet alles. Wij zetten ons hier voor in.

Ons streven is om in 2023 eventueel samen met andere toegankelijkheidsorganisaties (bijvoorbeeld gericht op rolstoelgebruikers) een of meerdere gemeenten als pilot te gaan begeleiden. Leiden en Hendrik Ido Ambacht zijn twee van deze gemeenten.

 

Over de training

De meeste gemeenten hebben inmiddels een inclusieagenda. We weten dat het moeilijk is deze te realiseren. Daarom bieden wij de training ‘Hoe kom ik tot een goede inclusieagenda’ aan voor gemeenten (en dan met name de beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het toegankelijkheidsbeleid in hun gemeente). In drie bijeenkomsten nemen wij u mee in de wereld van toegankelijkheid en inclusie. U leert een omslag te maken in beleid, denken en doen en zo invulling te geven aan een concrete inclusieagenda en daarmee te voldoen aan het VN-verdrag Handicap. Er zijn genoeg richtlijnen en tools vanuit de VNG, maar hoe je dit echt moet verwezenlijken, is vaak moeilijk. Wij helpen u hiermee.
 
Een voorbeeld uit de praktijk over obstakels in de openbare ruimte, denk aan een prullenbak, een lantaarnpaal. Er is niet altijd een vrije doorgang voor de voetganger. Dat is extra lastig als je in een rolstoel zit of blind of slechtziend bent. Meedoen mogelijk maken begint met ergens kunnen komen. Dus als je als gemeente in je handboek openbare ruimte ook vastgelegd hebt dat bijvoorbeeld die lantaarnpaal of die prullenbak niet in loopzone mag worden gepositioneerd, dan voer je de inclusieagenda uit, voor iedereen. (Graag in kadertje plaatsen.)
 
Op het moment zijn we nog druk met de ontwikkeling van de diverse onderdelen voor de training. Het gaat om drie bijeenkomsten, voor al uw medewerkers die met toegankelijkheid en inclusie te maken hebben, verdeeld over een periode van een halfjaar. Uw medewerkers gaan een kwaliteitstraject in en werken planmatig. Begeleiding en coaching zijn belangrijke onderdelen van de training. Houd onze website en onze socials in de gaten voor meer informatie.