Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Kwaliteitstraject: van inclusieagenda naar prestatie

Voor elke gemeente is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om volledig deel te nemen aan de samenleving. Dit is echter geen gemakkelijke taak, en daarom bieden wij gemeenten graag de helpende hand. Met ons kwaliteitstraject 'Van inclusieagenda naar prestatie' bieden we gemeenten bouwstenen om tot een uitvoeringsagenda te komen die echt impact heeft op de meer kwetsbare bewoners binnen de gemeente.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Ons kwaliteitstraject is gebaseerd op samenwerking tussen de gemeente, belangenorganisaties en expertisebureau. Samen werken we aan een inclusieve gemeente, waarin iedereen kan meedoen. Ons aanbod omvat verschillende bouwstenen, waaronder het vaststellen van ambities, het overdragen van kennis over visuele toegankelijkheid, bewustwordingssessies en het in kaart brengen van knelpunten. Door deze bouwstenen te gebruiken, brengen we focus aan en helpen we u om de inclusieagenda van uw gemeente daadwerkelijk uit te voeren.
 
Wij geven in de periode 2023-2024 gemeenten de bijzondere kans om gebruik te maken van ons kwaliteitstraject. Wat we hiervoor vragen is inzet en betrokkenheid om samen tot de uitvoer van de (lokale) inclusieagenda te komen. Frouck de Boer, senior adviseur toegankelijkheid, licht toe: “Toegankelijkheid is niet in een keer klaar. Het is een proces. We betrekken het lokale platform bij het kwaliteitstraject, waardoor we in gezamenlijkheid resultaat kunnen bereiken en stappen kunnen zetten. Hendrik Ido Ambacht en Leiden hebben al positief gereageerd. Met andere gemeenten worden gesprekken gevoerd. We hebben nog ruimte om enkele enthousiaste gemeenten te kunnen begeleiden die graag met hun inclusieagenda aan de slag willen gaan. Neem dus vooral contact met ons op als u geïnteresseerd bent.”

Lees meer over het kwaliteitstraject

Oprechte motivatie om zaken anders aan te pakken

Maureen Walen, adviseur toegankelijkheid. “Je ziet veel goede of goed bedoelde pogingen om de openbare ruimte toegankelijk te maken. Toegankelijkheid vraagt om een integrale aanpak en dat is een lastige opgave voor gemeenten. De uitvoer van de inclusieagenda betekent een omslag in beleid, denken en doen. Het begint bij bewustwording en oprechte motivatie om zaken anders aan te pakken.” Neem contact op via 06 52 81 98 09 of stuur een e-mail.
Mail Maureen Walen