maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

NAH-expertisebijeenkomst Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel

05-03-2019 | 18:00 tot 21:45 uur
50% van de mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) ervaren problemen met de verwerking van informatie die zij met hun ogen waarnemen. Om uw kennis te verbreden organiseert Visio de NAH-expertisebijeenkomst Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel. Deze bijeenkomst vindt plaatst op 5 maart 2019 bij Visio in Apeldoorn. 
 
"Mijn ogen werken prima, maar mijn hersenen krijgen niet meer goed door wat mijn ogen zien" 

Accreditatie

  • NOG: 3 punten
  • VRA: 2 punten
  • EN Ergo: 3 punten
  • FGzPt: 3 punten      

Het programma

 
18.00 tot 18.15 uur: Inloop en ontvangst
18.15 tot 18.45 uur: Buffet en welkomstwoord
18.45 tot 19.45 uur: Onderzoek naar visuele stoornissen t.g.v. nah
19.45 tot 20.00 uur: MS en Parkinson
20.00 tot 20.15 uur: Mogelijkheden nah-cliënten bij visuele problemen
20.15 tot 20.30 uur: Intensieve revalidatie
20.30 tot 20.45 uur: Pauze
20.45 tot 21.30 uur: Demonstraties
21.30 tot 21.45 uur: Verwijsrichtlijnen en vragen
21.45 uur: Afsluiting
 
  1. Onderzoek naar de lagere en hogere visuele functies

 
Bij een groot deel van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel ontstaan visuele problemen, als direct gevolg van schade aan de hersenen. Ook rapporteert een groot deel van de mensen non-specifieke klachten als wazig zien, verblind worden door licht of een veranderde lichtbehoefte. Bij Visio vinden verschillende soorten onderzoek plaats om de visuele klachten in kaart te brengen U krijgt meer inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van specifieke en non-specifieke visuele klachten in de visuele revalidatie. 
 
  1. MS en Parkinson

Neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder MS en Parkinson, kunnen de oorzaak zijn van visuele klachten en stoornissen. Aangezien motorische symptomen bij deze ziekten op de voorgrond staan, worden de visuele klachten niet altijd herkend. Dit is wel van groot belang, aangezien deze klachten een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Binnen het project, NAH-Progress, wordt getracht de visuele klachten bij MS en Parkinson in kaart te brengen én zorg te dragen voor een juiste doorverwijzing naar Visio. 
  1. Mogelijkheden NAH-cliënten bij visuele problemen

Visio heeft voor iedere klacht en iedere stoornis wel een advies, hulpmiddel of revalidatietraject in huis. Deze middelen zorgen ervoor dat cliënten zo min mogelijk last hebben van deze klachten en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.  Trainingsmogelijkheden  gericht op het probleem in het verwerken van visuele informatie, zoals kijktraining voor mensen met hemianopsie, verlichtingsonderzoek en adviezen, adviezen over hulpmiddelen of uitleg over arbeidsmogelijkheden voor mensen met een visuele beperking.
De ergotherapeut maakt met een aantal voorbeelden inzichtelijk wat Visio voor uw cliënten kan betekenen en waarom verwijzing naar Visio bij iedere visuele klacht het verschil kan maken. 
 
  1. Intensieve revalidatie

Koninklijke Visio biedt twee vormen van revalidatie aan volwassen cliënten met een visuele beperking die geboden worden vanuit revalidatie centra verspreid over Nederland met een regionale dekking en revalidatiecentrum ‘Het Loo Erf’ te Apeldoorn met een landelijke dekking. ‘Het Loo Erf’ biedt revalidatietrajecten aan cliënten die veel hulpvragen hebben op een breed spectrum van levensgebieden in het dagelijkse functioneren en zinvolle tijdsbesteding (betaald werk, vrijwilligers werk, hobby-activiteiten). Cliënten verblijven met kost en inwoning, afhankelijk van hun hulpvragen, 2 tot maximaal 5 dagen per week in het revalidatiecentrum en kunnen, afhankelijk van hun belastbaarheid, maximaal 7 uur per dag training krijgen.
 
Eduard Filusch, neuropsycholoog van Het Loo Erf zal in een korte presentatie wat meer vertellen over wat intensieve visuele revalidatie op Het Loo Erf inhoudt, welke expertise in huis is, wanneer deze vorm van revalidatie geïndiceerd kan zijn of juist niet en hoe er met de regionale centra samengewerkt wordt. Belangrijke boodschap is dat deze vorm van revalidatie zeer geschikt kan zijn voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel al dan niet met door hersenletsel bepaalde visuele stoornissen.
  1. Demonstraties

Demonstratie 1:  Diagnostiek NAH

Een visuele verwerkingsstoornis valt niet altijd op tijdens de reguliere visus- en gezichtsveldmeting. Om goed te zien zijn zowel goede ogen als een goed visueel systeem in de hersenen vereist. Stoornissen in de visuele verwerking door de hersenen zijn altijd van andere aard en uiten zich ook op een andere manier in het dagelijks leven. Het herkennen van signalen is dan ook van groot belang.
In het Visueel Perceptieonderzoek, een meer specifiek neuropsychologisch onderzoek, onderzoekt de neuropsycholoog de visuele waarneming in relatie tot het functioneren van het brein.

Demonstratie 2:  Kijktraining bij hemianopsie

Zelfstandige mobiliteit is voor mensen met hemianopsie niet vanzelfsprekend. Het doel van de mobiliteitstraining van Visio is dat de hemianopsie geen belemmering meer vormt bij de zelfstandige mobiliteit. De training zorgt ervoor dat informatie links en rechts weer sneller wordt opgemerkt en dat er een beter overzicht op de omgeving is.
Dit wordt bereikt door een andere manier van kijken aan te leren. Zo kan de cliënt met hemianopsie weer veilig en zeker deelnemen aan het verkeer, lopend of op de fiets. Of misschien zelfs weer in de auto!

Demonstratie 3:  Lichthinder en lichtadviezen

Hoewel we ‘het zien’ niet kunnen verbeteren, kunnen we dingen wel zichtbaarder maken. In een lichtbelevingsruimte kunt u onder meer met simulatiebrillen ervaren wat het effect van licht en verlichting is op het zien. Ook nut en noodzaak van kleur, contrast en materiaalgebruik ervaart u hier. 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.