maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Disclaimer

Voordat de software van de Low Vision simulator wordt gedownload, dient u de navolgende tekst te lezen, begrijpen en akkoord te gaan met de daarin genoemde voorwaarden:
 
De software van de Low Vision simulator (het "Softwareproduct") is intellectueel eigendom van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO ("TNO") en Visio en is beschermd door auteursrecht. Alle rechten met betrekking tot de inhoud van het Softwareproduct zijn door TNO en Visio voorbehouden. Het is niet toegestaan om het Softwareproduct te decompileren, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of op andere manier te proberen aan de broncode te komen.
 
Licenties op het Softwareproduct worden door TNO en Visio gratis ter beschikking gesteld. U mag het Softwareproduct installeren en gebruiken voor een ongelimiteerde periode. U mag kopieën van het Softwareproduct aan anderen geven en distribueren, maar alleen in de oorspronkelijke vorm (zoals het beschikbaar is op de website van Visio), zonder veranderingen en zonder commerciële doeleinden.
 
Dit Softwareproduct wordt u verstrekt "zoals zij is" en TNO en Visio verlenen hierop geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met betrekking tot de geschiktheid voor enig specifiek doel. Gebruik van het Softwareproduct geschiedt op eigen risico. TNO en Visio zijn in geen geval aansprakelijk jegens wie dan ook met betrekking tot directe, indirecte of andere schade, verliezen of vorderingen van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze zijn ontstaan, met betrekking tot de inhoud van het Softwareproduct of gebruik van het Softwareproduct.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.