maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Project Low Vision Simulator

U kunt zelf een gebouw of straat toetsen op toegankelijkheid voor slechtziende mensen. TNO heeft daarvoor in samenwerking met Visio unieke computersoftware ontwikkeld. De zogenaamde Low Vision simulator geeft zeer precies weer welke beeldelementen iemand die slechtziend is wel en niet kan waarnemen.

De simulator bestaat uit software waarmee foto's van willekeurige situaties kunnen worden ingelezen. Vervolgens berekent de simulator welke beeldelementen zichtbaar zijn voor iemand die slechtziend is. De simulator is uitzonderlijk in zijn precieze weergave van visuele functiebeperkingen. De software voor de Low Vision simulator kunt u downloaden op deze pagina.

Toetsen op toegankelijkheid

De Low Vision simulator is een belangrijk hulpmiddel om bestaande situaties te toetsen op toegankelijkheid voor slechtziende mensen. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een stationsgebouw of werkruimte. TNO en Visio richten zich met deze simulator vooral op de ontwerpers van openbare ruimte en gebouwen. Maar de simulator kan ook worden ingezet voor de directe omgeving van slechtziende mensen zoals familie, collega's of zorgverleners. Inzicht in de visuele beperking kan bijdragen aan een beter begrip van iemands mogelijkheden. 

De werking van de simulator

In de simulator kunnen zelfgekozen foto's worden ingelezen. U kunt bijvoorbeeld een foto kiezen van een situatie waarvan uitgezocht moet worden wat nog zichtbaar is voor iemand die slechtziend is. Vervolgens voert u de gegevens in over gezichtsveld, visus en lichtverstrooiing. U kunt hiervoor de gegevens gebruiken uit een visueel functie-onderzoek of kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde “standaard” beperkingen. De software simuleert dus geen specifieke oogziekten, maar beperkingen in visuele functies. De simulator berekent op basis van de beperkingen welke beeldinformatie voor de slechtziende waarneembaar is en laat dit op de foto zien. Het is ook mogelijk om speciale oogbewegingsregistratie-apparatuur, zoals bijvoorbeeld de EyeLink, aan te sluiten op de simulator. Op die manier wordt het duidelijk dat scotomen (de gebieden in het gezichtsveld waarmee men slechter ziet) meebewegen met de blikrichting. Veel andere simulatiemiddelen (software of brillen) bieden deze mogelijkheid niet.
 

Betrouwbaarheid van de simulator

In tegenstelling tot veel andere, reeds bestaande software, is door TNO gebruik gemaakt van gevalideerde wetenschappelijke modellen over gezichtsscherpte, contrastwaarneming, gezichtsveld en lichtverstrooiing. Hierdoor is het mogelijk om precieze berekeningen uit te voeren aan de hand van foto's van verschillende situaties. 
 

Downloaden Low Vision simulator

De simulator is gratis voor iedereen beschikbaar.


Vragen

Vragen over de Low Vision simulator kunt u stellen aan de ontwikkelaars van de software via: lowvisionsimulator@visio.org

Meer weten

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.