maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Leerstoel Videologie

“Wetenschap van visuele functiestoornissen”: dat is waar videologie letterlijk voor staat. Daarbij gaat het er niet alleen om inzicht te krijgen in hoe mensen met een visuele beperking hun omgeving ervaren, maar vooral ook manieren te testen die hen in staat stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.
 

Onderzoeksthema’s

Welke verlichting heeft iemand die slechtziend is nodig, en hoe test je dat? Kan iemand die slechtziend is nog autorijden en welke aanpassingen zijn daar dan voor nodig? De onderzoeken binnen deze leerstoel leveren concrete resultaten op die rechtstreeks ten goede komen aan de revalidatie van slechtziende en blinde mensen.
 
Het onderzoek binnen de leerstoel Videologie heeft onder andere opgeleverd dat:
 
  • Mensen met een lagere gezichtsscherpte sinds 2009 onder bepaalde voorwaarden toch hun rijbewijs kunnen halen of behouden. Er is hiervoor een speciaal hulpmiddel ontwikkeld, de bioptische bril (telescoopbril).
  • Een nieuwe methode beschikbaar is om verschillende soorten verlichting te testen en verlichtingsadviezen te geven voor slechtzienden. Deze methode wordt in Nederland door meer dan 300 gecertificeerde medewerkers van revalidatie-instellingen toegepast.
  • De kennis over elektronische route-informatie en navigatiehulpmiddelen voor blinden en slechtzienden sterk is toegenomen. Er is onder meer een trainingsprotocol ontwikkeld om slechtzienden en blinden te leren om het GPS apparaat van hun keuze te gebruiken om zelfstandig hun bestemming te bereiken. Dit protocol is in 2012 in Nederland ingevoerd in de revalidatie-instellingen.
  • Revalidatie-instellingen nieuwe methoden tot hun beschikking hebben om de visuele functie van slechtziende mensen te testen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe kaarten ontwikkeld om contrastgevoeligheid en leesvaardigheid te testen.
 
Op initiatief van de leerstoel is in 1998 ook het onderzoekstimuleringsprogramma InZicht opgezet. Daarmee zijn in 10 subsidierondes ruim 60 wetenschappelijke onderzoekprojecten mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij telkens om samenwerkingen tussen revalidatie-instellingen en universitaire onderzoeksgroepen.
 

Wie zijn er betrokken?

De leerstoel Videologie was tot voor kort ondergebracht bij de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en stond onder leiding van emeritus hoogleraar Aart Kooijman.
 
De leerstoel was actief in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zowel aan studenten (onder andere oogartsen in opleiding) en medewerkers van revalidatie-instellingen.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.