Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Programma Expertisefuntie ZG

Wat is dat nou eigenlijk? De expertisefunctie Zintuigelijke Gehandicaptenzorg (ZG)?

De zorg voor en ondersteuning van mensen met een visuele beperking heeft heel specifieke kennis en deskundigheid nodig. Als een organisatie de expertisefunctie ZG toegekend heeft gekregen, betekent dit dat het kennis ontwikkelt én maximaal inzet in haar dienstverlening. Kennis die wordt ingezet om de best mogelijke zorg én ondersteuning te realiseren.
Kennis ontwikkelen, implementeren en borgen gebeurt in veel verschillende vormen: projecten, leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, expertisegroepen, vakgroepen, e.d.
De best mogelijke zorg moet er voor zorgen dat de visuele beperking zo vroeg en adequaat mogelijk ontdekt wordt. En er toe leiden dat mensen met een visuele beperking binnen hun mogelijkheden zo zelfredzaamheid mogelijk zijn. En zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in alle levensdomeinen, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
 

Waarom is de expertisefunctie ZG belangrijk?

Om in de toekomst de dienstverlening voor mensen met een visuele beperking te vernieuwen, onze werkwijzen vast te leggen en wetenschappelijk onderzoek te doen, moeten we als expertise-organisaties erkend zijn. Uiteraard zetten we deze expertisefunctie ZG maximaal in om mensen met een visuele beperking de best mogelijke zorg én ondersteuning te bieden. Nu en in de toekomst, als vragen van cliënten zullen veranderen.
 

Wat verandert er?

Sinds 2020 gaan we als sector Visueel naar een meer structurele oplossing van financiering voor de expertisefunctie ZG. En daarom slaan Bartiméus, RCS en Visio gezamenlijk een nieuwe weg. We geven samen inhoud aan een nieuwe inrichting, reikwijdte en financiering van de expertisefunctie ZG. Vanuit het ministerie zijn er richtinggevende uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor onze “gezamenlijke reis”.
 

De reis naar de nieuwe situatie

Om de gezamenlijke reis goed te laten verlopen hebben we dus de richtinggevende uitganspunten van het ministerie  en is het programma Expertisefunctie ZG (2019-2022) in het leven geroepen. Het programma bestaat uit vier onderdelen:
 

1. Erkenning

De eerste stap voor onze drie organisaties is het behalen van de erkenning “ZG-expertiseorganisatie”. Dit is gerealiseerd in de 2e helft van 2018.
 

2. Overgangssubsidie

Om de periode tussen erkenning (punt 1) en de ontwikkeling van het meerjarig deelsectorplan (punt 3) te overbruggen, kregen we voor 2019 een overgangssubsidie. Deze subsidie was er niet alleen om de lopende activiteiten door te laten lopen. Ook was deze subsidie bedoeld om in 2019 samen het meerjarig deelsectorplan (2020-2022) (pdf) te maken. Daar zijn we als sector momenteel volop mee bezig.
 

3.  Meerjarig sectorplan Visueel

In het meerjarige sectorplan Visueel staat onze gezamenlijke ambitie en wat voor de periode 2020-2022 de speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep zijn. Samenwerking op sectorniveau is een belangrijk uitgangspunt. Wij, Bartiméus, RCS en Visio, pakken als expertiseorganisaties de regie-rol in de samenwerking onderling én met organisaties die de doelgroep vertegenwoordigen en andere stakeholders.
 

4. Onderzoek en innovatie

Er worden gedurende de looptijd van dit programma, dus tot 2022, verschillende onderzoeksrondes georganiseerd. In deze rondes kunnen Bartiméus, RCS en Visio gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen. Daarnaast zijn er ook “open” subsidie-rondes voor innovaties, actuele ontwikkelingen en voorstellen van (niet-erkende) organisaties. Zij moeten dan wel de samenwerking zoeken met tenminste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.