maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Voortgezet speciaal onderwijs

Naast speciaal onderwijs, biedt Visio ook voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor slechtziende en blinde leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs voor praktijkonderwijs, VMBO en HAVO niet voldoende mee kunnen komen. Binnen het vso van Visio ontwikkelen zij dezelfde kennis en vaardigheden als binnen het reguliere onderwijs en kunnen zij dezelfde diploma’s en certificaten behalen. De eisen en inhoud komen dus overeen met het reguliere voortgezet onderwijs. Het tempo waarin dit voltooid wordt ligt echter meestal iets lager.
 

Aangepast aan de individuele mogelijkheden

Hoewel de inhoud van het vso overeenkomt met het reguliere voortgezet onderwijs, is het onderwijs van Visio ook speciaal. Het speelt optimaal in op de individuele mogelijkheden van de leerling en het onderwijs is aangepast aan de beperkingen van de leerlingen. Er zijn aanpassingen in de inrichting, de materialen en lesmethoden, op ICT-gebied en de inzet van hulpmiddelen.
 

Veilig op weg naar meer zelfstandigheid

Visio vindt het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school, dat ze zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We besteden daarom veel aandacht aan het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook vinden we het belangrijk om leerlingen te stimuleren tot steeds meer zelfstandigheid en tot het nemen van verantwoordelijkheid. Het zijn centrale thema’s die als een rode draad overal in ons onderwijs terug te vinden zijn. Op deze manier proberen we bij te dragen in de ontwikkeling tot evenwichtige, zelfredzame jongeren.
 

Rotterdam

Een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Aanpassing van het onderwijs en gebouw aan visuele beperking maakt de school speciaal.
Lees over de Visio-school in Rotterdam

Amsterdam

Een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorger.
Lees over de Visio-school in Amsterdam

Grave

Een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. We houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.
Lees over de Visio-school in Grave

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.