maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Speciaal onderwijs meervoudige beperkingen

Veel kinderen met een verstandelijke beperking hebben ook een visuele beperking. De combinatie van beperkingen vraagt om specifieke expertise en aanpassingen in onderwijs. De scholen van Visio in Breda en Haren zijn specifiek toegerust op onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking (mb-onderwijs). Ook de scholen in Grave, Rotterdam en Huizen hebben afdelingen voor onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking.

De expertise van Visio binnen het onderwijs aan meervoudige beperkte leerlingen is gericht op de taak de ziende wereld begrijpelijker te maken voor de leerlingen. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Alle leerlingen die mb-onderwijs volgen hebben een visuele en verstandelijke beperking (IQ tot 70).
 

Veilig en vertrouwd

Voordat kinderen in staat zijn iets te leren, moeten zij zich veilig voelen op school. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. Iedere leerling heeft een vaste leerkracht of mentor. We stimuleren leerlingen in hun ontwikkeling en bij het verwerven van een plaats in de maatschappij. Binnen de grenzen van hun mogelijkheden motiveren we leerlingen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
 

Ieder kind is uniek

Binnen het mb-onderwijs biedt Visio meer dan alleen leren rekenen, aardrijkskunde of lezen. Zelfstandig leren spelen, eten en drinken, of aan- en uitkleden, zijn net zo gewoon als gymnastiek en taal. De basis van het onderwijs is de gedachte dat elk kind anders is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze. Onze medewerkers spelen hier zo goed mogelijk op in. Voor iedere leerling stellen we samen met de ouders of verzorgers een onderwijs-zorgarrangement op. Doelen en afspraken worden beschreven in het individuele handelingsplan.

Het onderwijs aan leerlingen binnen het so-mb richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, de ontwikkeling van praktische redzaamheid, taal en communicatie. Via deze pijlers werken de leerlingen aan kerndoelen voor so-mb. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de leerling optimale kansen krijgt zich als persoon te ontwikkelen. Het onderwijs binnen het vso-mb is gericht op de uitstroom van leerlingen richting vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of (arbeidsmatige) dagbesteding.

Rotterdam

Een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Aanpassing van het onderwijs en gebouw aan visuele beperking maakt de school speciaal.
Lees over de Visio-school in Rotterdam

Breda

Iedere leerling met een visuele en verstandelijke beperking is uniek. Samen kijken we hoe de leerling optimaal leert en zich ontwikkelt.
Lees over de Visio-school in Breda

Haren

Onze leraren stemmen het onderwijsprogramma af op iedere unieke leerling. In de school vindt de leerling zelfstandig de weg met voelbare herkenningspunten.
Lees over de Visio-school in Haren

Grave

Een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. We houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.
Lees over de Visio-school in Grave

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.