maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Rotterdam

Let op: sinds 11 mei zijn de schoolgebouwen weer open in Nederland. Voor elke Visio-locatie kijken we naar de mogelijkheden. Ouders/verzorgers ontvangen informatie hierover via de school van hun kind.

​De Visio-school in Rotterdam is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school, want de visuele beperking van onze leerlingen vraagt om aanpassing van het onderwijs. Bijvoorbeeld aanpassingen van het materiaal, de lesmethoden en de lesomgeving. Bekijk ook de contactgegevens en route naar deze school.
 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

Stevige basis voor de toekomst

Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden voor de toekomst. Dat doen we door hen te leren wie ze zijn, ze sociaal vaardig te maken, maar vooral door een goede opleiding waarmee ze kansen krijgen in het vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel beeld krijgen van hun mogelijkheden. Daarom besteden we veel aandacht aan ervaringsgericht leren. Onze leerlingen nemen daarom deel aan schooloverstijgende projecten zoals: excursies, werkweken en werkervaringstrajecten. Dit doen we zoveel mogelijk samen met reguliere scholen.
Schrijver Margje Woodrow met leerlingen Visio OnderwijsOuders bij braillecursus

Filmpjes Visio Onderwijs Rotterdam

Meer van Visio Onderwijs Rotterdam zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Voor wie is onze school?

De afdelingen die we hebben zijn:

  • Speciaal basisonderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudig beperking.

Speciaal basisonderwijs (so)

Leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Als het nodig is, passen we materiaal en tempo aan. We kiezen bijvoorbeeld voor een andere methode, een aangepast programma, een andere wijze van leren of de inzet van individuele begeleiding.

Voor de moeilijk lerende leerlingen passen we het programma aan aan de individuele mogelijkheden. De leerlingen werken door middel van een weektaak ieder op hun eigen niveau aan cognitieve vakken, hiernaast is er veel ruimte om met elkaar te leren door te doen.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Het onderwijsaanbod:

  • praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren.
  • vmbo leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps.
  • mavo.
  • havo.

Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking

Het programma voor leerlingen met een meervoudige beperking is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de kinderen. Samen met de ouders en alle betrokkenen rondom een leerling stellen we handelingsplan op voor de leerling. Iedere leerling werkt binnen de eigen mogelijkheden. Bij onderwijs aan de leerlingen ouder dan twaalf jaar ligt het accent op toekomstperspectief. De taken zijn dan steeds meer gericht op wonen, werken en vrije tijd.
Promotiefoto Visio Onderwijs met beelden leerlingen en slogan "perspectief voor ieder kind"

Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emotionele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school een of meerdere aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.

De coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school is: Karin van der Waal.
 

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt beleid over het omgaan met leerlingdossiers opvragen bij de administratie van de school.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 83 30 Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
onderwijsrotterdam@visio.org
Ga naar de contactgegevens en route

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.