maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Rotterdam

Visio-school in RotterdamDe Visio-school in Rotterdam is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school, want de visuele beperking van onze leerlingen vraagt om aanpassing van het onderwijs. Bijvoorbeeld aanpassingen van het materiaal, de lesmethoden en de lesomgeving.
 

Stevige basis voor de toekomst

Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden voor de toekomst. Dat doen we door hen te leren wie ze zijn, ze sociaal vaardig te maken, maar vooral door een goede opleiding waarmee ze kansen krijgen in het vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel beeld krijgen van hun mogelijkheden. Daarom besteden we veel aandacht aan ervaringsgericht leren. Onze leerlingen nemen daarom deel aan schooloverstijgende projecten zoals: excursies, werkweken en werkervaringstrajecten. Dit doen we zoveel mogelijk samen met reguliere scholen.
 

Afdelingen

  • Speciaal basisonderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudig beperking.

Speciaal basisonderwijs (so)

Leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Als het nodig is, passen we materiaal en tempo aan. We kiezen bijvoorbeeld voor een andere methode, een aangepast programma, een andere wijze van leren of de inzet van individuele begeleiding.

Voor de moeilijk lerende leerlingen passen we het programma aan aan de individuele mogelijkheden. De leerlingen werken door middel van een weektaak ieder op hun eigen niveau aan cognitieve vakken, hiernaast is er veel ruimte om met elkaar te leren door te doen.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Het onderwijsaanbod:

  • praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren.
  • vmbo leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps.
  • mavo.
  • havo.

Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking

Het programma voor leerlingen met een meervoudige beperking is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de kinderen. Samen met de ouders en alle betrokkenen rondom een leerling stellen we handelingsplan op voor de leerling. Iedere leerling werkt binnen de eigen mogelijkheden. Bij onderwijs aan de leerlingen ouder dan twaalf jaar ligt het accent op toekomstperspectief. De taken zijn dan steeds meer gericht op wonen, werken en vrije tijd.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 83 30 Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
onderwijsrotterdam@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.