maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Huizen

Rekenen, taalbeheersing, veters strikken, zelf eten of het herhalen van steeds dezelfde handelingen? Leren is een heel breed begrip. Visio Onderwijs Huizen beantwoordt samen met kinderen en ouders of verzorgers de vragen over leren voor elk kind afzonderlijk. Leerlingen krijgen ondersteuning en begeleiding in een veilige en leuke leeromgeving. Ze mogen zichzelf zijn en leren er hoe ze een eigen plek in de wereld kunnen veroveren.
Visio-school in Huizen

Eigen talenten benutten

Visio stimuleert elk kind afzonderlijk om de eigen talenten en mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Belangrijke elementen in het onderwijs zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, visuele en tactiele training en communicatie.
 

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen van vier tot dertien jaar wordt gewerkt op basis van kerndoelen voor het reguliere basisonderwijs. Er wordt gewerkt met methodes en toetsen die reguliere scholen ook gebruiken. De groep bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. 

Het onderwijs stemmen we af op de visuele mogelijkheden van de leerlingen door op individueel niveau te kiezen voor:
  • de meest geschikte werkvorm en methode.
  • het juiste tempo en niveau.
  • het inzetten van noodzakelijke leer- en hulpmiddelen.
Er zijn vakleerkrachten voor muziek, bewegingsonderwijs, typen, ICT en handvaardigheid. Leerlingen stromen door naar het vso bij Visio Onderwijs Amsterdam of regulier vervolgonderwijs. 
 

(Voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking

Visio in Huizen biedt ook speciaal onderwijs aan een groep leerlingen met een meervoudige beperking van vier tot twintig jaar. Dan is er sprake van een visuele beperking in combinatie met een verstandelijke, lichamelijke, motorische beperking, gedrags- of contactstoornissen of een combinatie daarvan. Binnen deze afdeling wordt onderwijs op verschillende niveaus gegeven. Leerlingen worden in een groep geplaatst op basis van leervermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de samenstelling van een groep.

Leerlingen stromen van het speciale basisonderwijs door naar het voortgezet speciaal onderwijs dat bestaat uit vso-mb en praktijkonderwijs. In het vso(-mb), Praktijkhuis genaamd, bereiden de leerlingen zich op praktische wijze voor op wonen, werken en leven.
 

Belangrijk: correcties in het vakantie- en studiedagenrooster 2018-2019

In de schoolgids staat niet het juiste rooster vermeld. Lees hier hier het juiste vakantie- en studiedagrooster 2018-2019.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 586 17 00 Oud Bussummerweg 76
1272 RX Huizen
onderwijshuizen@visio.org

Let op: met ingang van schooljaar 2019-2020 verhuist deze locatie naar Burgemeester Eliasstraat 76, 1063 EX Amsterdam
 
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure over de Visio-scholen

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.