maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Haren

Let op: sinds 11 mei zijn de schoolgebouwen weer open in Nederland. Voor elke Visio-locatie kijken we naar de mogelijkheden. Ouders/verzorgers ontvangen informatie hierover via de school van hun kind.

Visio Onderwijs Haren biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking. Het is in de eerste plaats een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Toch zijn wij ook een speciale school. Wij passen ons onderwijs aan, aan de visuele beperking van onze leerlingen. Bekijk ook de contactgegevens en route naar deze school.
 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

Naar Youtube-video met alle leerlingen van Onderwijs Haren in beeld

Meer van Visio Onderwijs Haren zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Ontwikkelen op eigen niveau – Kijken naar wat wél kan

Alle afdelingen van Visio Onderwijs Haren bieden onderwijs op maat. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het aanpassen van het onderwijsprogramma per leerling. Zo is veel lesmateriaal tastbaar of hoorbaar gemaakt en maken we waar mogelijk gebruik van de nieuwste ICT middelen. Daarnaast is ons schoolgebouw zo ingericht dat leerlingen (waar mogelijk) zelfstandig, aan de hand van voelbare herkenningspunten, hun weg kunnen vinden.
Promotiefoto Visio Onderwijs met beelden leerlingen en slogan "perspectief voor ieder kind"

Voor wie is onze school?

Visio Onderwijs Haren bestaat uit twee afdelingen:
 • Speciaal Onderwijs (SO).  Onderverdeeld in 3 verschillende stromen:
  • SO: Onderwijs voor normaal lerende leerlingen met een visuele beperking van groep 1 t/m groep 8. Leerlingen binnen deze groep stromen door naar vervolg onderwijs in een reguliere setting met ondersteuning van onze Ambulante Onderwijskundige Begeleiders.
  • SO-mb: Onderwijs voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 4 tot 12-14 jaar. Leerlingen binnen deze groep stromen door naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (mb).
  • SO-OOG: Onderwijs Ontwikkel Groep voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking die meer verzorging en behandeling nodig hebben tijdens schooltijd, in de leeftijd van 4 tot 12-14 jaar.  Leerlingen binnen deze groep stromen door naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen OOG.
 • Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO-mb). Onderverdeeld in 2 verschillende stromen;
  • VSO-mb: Voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 12-14 tot 20 jaar. Leerlingen binnen deze groep stromen door naar dagbesteding of beschutte arbeid en richten zich gedurende het onderwijsleerproces op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en samenleven.
  • VSO-OOG: Onderwijs Ontwikkel Groep voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking die veel verzorging en behandeling nodig hebben tijdens schooltijd, in de leeftijd van 12-14 tot 20 jaar. Zij stromen door naar dagbesteding en richten zich gedurende het onderwijsleerproces op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en samenleven.

Zo gewoon als mogelijk, speciaal waar nodig

Buitenlesdag bij Visio Onderwijs in HarenLeerlingen met spandoek actie Buitenspelen

Schoolterrein

Het schoolgebouw ligt aan de doorgaande route tussen Haren en Glimmen, op het terrein van Visio de Heukelom. Naast de school staat het kindercentrum. Op het kindercentrum krijgen leerlingen onderwijs, maar dan in combinatie met een intensief zorgaanbod (OOG-groepen). Hier is ook dagbesteding mogelijk. Verder staan er een aantal woningen op het terrein waar jeugdige cliënten van Visio kunnen wonen of logeren. Het gehele terrein en de schoolgebouwen zijn goed toegankelijk voor slechtziende, blinde en rolstoelgebonden leerlingen.


Actie buitenspelen in Haren – Voor een nieuwe speelplaats

Onze leerlingen spelen op school vooral buiten. Echter ons speelterrein is niet meer van deze tijd. Speeltoestellen zijn afgekeurd en de ondergrond is niet meer veilig. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe speelplaats. Wij hebben samen met de leerlingen een fantastische speeltuin bedacht, aangepast voor als je blind, slechtziend en/of rolstoelgebonden bent.

Het plan ligt er. Nu nog het geld, want aangepast speelmateriaal is veel duurder dan wat de school om de hoek op het schoolplein zet. Wil je ons op weg helpen en één van de speeleilanden of speelattributen adopteren? Dan kunnen wij in 2020 naar onze leerlingen roepen "Kom je buitenspelen!" Ga naar de actiepagina.


​Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emotionele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school een of meerdere aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.

De coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school is: Marielle Jongsma.
 

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt beleid over het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 75 00 Rijksstraatweg 284
9752 CL HAREN (Gr)
onderwijsharen@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.